Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

20/03/2012 | 1722

Sáng ngày 20/3/2012, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, số 249A, Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch do đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức trình bày đã nêu rõ nội dung, đối tượng, cách thức tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết và tự phê bình, phê bình trong Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối, Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối đã nghỉ hưu thời gian hoàn thành trong tháng 3/2012 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn Khối, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2012. Các lớp của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành trong tháng 4 và tháng 5/2012.
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo chức năng, nhiệm vụ phân công; bám sát nội dung đã được nêu trong Kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị: về tư tưởng, đạo đức, lối sống; về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ; về những hạn chế yếu kém trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách".
Các đại biểu đã bàn sâu về đối tượng, nội dung cho từng hội nghị quán triệt Nghị quyết và việc kiểm điểm tập thể và cá nhân đảm bảo thực hiện đúng sự chỉ đạo của Trung ương đồng thời phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Khối.
Sau Hội nghị, Ban Tổ chức hoàn thiện văn bản dự thảo lần 1 và tiếp tục xin ý kiến các đại biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối tổ chức vào 27, 28/3/2012.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng thể chuyến thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Đoàn cán bộ của Đảng ủy Khối gồm 50 người (trong tổng số 160 người của chuyến thăm) gồm có lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu của cơ quan Đảng ủy Khối, phóng viên, nghệ sỹ sẽ có chuyến thăm Trường Sa 12 ngày. Đây là một việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
NTHNguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
15 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
20 ngày trước

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"
26 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22
1 tháng trước

• Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)