Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

23/12/2011 | 1746

Ngày 23/12/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp phiên thường kỳ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị thảo luận và cho ý kiến vào các văn bản dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ Khối; Chương trình làm việc năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Chương trình làm việc năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng ủy Khối. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương


Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2011, cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ triển khai và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI…
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, chủ động, tích cực tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề thiết yếu của cơ sở để chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; mở rộng phạm vi giám sát và xác định trọng tâm trọng điểm trong kiểm tra. Tiếp tục kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; chủ động làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong công tác lãnh đạo và phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Đảng ủy Khối ưu tiên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời hướng mạnh về cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục mở rộng phạm vi giám sát, chú trọng giải quyết các kết luận sau kiểm tra. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối.
Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch tổ chức ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào tháng 4/2012. Theo đó, nội dung kỷ niệm có 3 hoạt động cơ bản là: tôn vinh 500 bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối, Hội thảo khoa học “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và các hoạt động văn hóa thể thao.
NTH
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18
7 ngày trước

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
18 ngày trước

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (1 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)