Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

04/10/2019 | 114

Sáng 04/10/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2019

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2012 - 2018); Lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị và ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ vào từng văn bản dự thảo.

Về dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm kỳ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 về tập trung công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Thường trực Đảng ủy Khối tiếp thu hoàn thiện và ban hành. Sau đó tổ chức quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) lần thứ 18; đồng thời chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình tại các đảng bộ trực thuộc, nhất là những nơi, những vụ việc còn khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2012 - 2018), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đề nghị bổ sung đánh giá về các tồn tại, hạn chế và các phụ lục số liệu nhằm minh họa cho các kết quả của báo cáo. Xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18
7 ngày trước

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
11 ngày trước

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Hội  nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
1 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (1 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (3 tháng trước)