Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

04/10/2019 | 4525

Sáng 04/10/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2019

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2012 - 2018); Lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số văn bản dự thảo khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị và ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ vào từng văn bản dự thảo.

Về dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm kỳ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 về tập trung công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Thường trực Đảng ủy Khối tiếp thu hoàn thiện và ban hành. Sau đó tổ chức quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) lần thứ 18; đồng thời chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình tại các đảng bộ trực thuộc, nhất là những nơi, những vụ việc còn khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2012 - 2018), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đề nghị bổ sung đánh giá về các tồn tại, hạn chế và các phụ lục số liệu nhằm minh họa cho các kết quả của báo cáo. Xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị tiếp thu, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
9 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
16 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
21 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (1 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)