Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng)

21/04/2023 | 569

Sáng 21/4/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu thực hiện quy trình các bước kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo và kết luận: (1) Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối; (2) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành về tiếp tục thực hiện Nghị quyết. Đồng thời các đại biểu được nghe Báo cáo một số tình hình dư luận xã hội quý I năm 2023 và một số văn bản khác.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành lần này có nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt là nội dung kiện toàn bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, cho  ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị.

Kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thực hiện biểu quyết cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Trịnh Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Vụ trưởng Vụ II Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đản ủy Khối do cơ cấu, thay đổi nhiệm vụ công tác.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối điều hành thảo luận tại Hội nghị

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được Bộ Chính trị phê chuẩn số lượng 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 15 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Ban Bí thư quyết định chỉ định bổ sung tăng thêm 01 Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đó tăng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối từ 53 lên 54 đồng chí, số Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ 15 lên 16 đồng chí. Đến thời điểm hiện nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là 43 đồng chí (thiếu 11 đồng chí); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hiện có 14 đồng chí (thiếu 02 đồng chí)

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thực hiện các bước kiện toàn, bổ sung 6/11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số phiếu đạt 100% gồm các đồng chí: Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã thực hiện các bước kiện toàn, bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số phiếu đạt 100%, gồm các đồng chí: Trần Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành

Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối nêu rõ: Quý I năm 2023, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đảm bảo đúng chủ trương, định hướng. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là: Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Kết quả trong quý I/2023 đã hoàn thành 89 nhiệm vụ theo kế hoạch, 17 nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và các ban Đảng Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là: Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương; hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Đảng ủy Khối kết nối đến 521 điểm cầu ở các đảng ủy trực thuộc; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các hội nghị, giao ban, tập huấn theo kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Bên cạnh đó, thực hiện kiện toàn; bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.  Tập trung triển khai xây dựng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cấp ủy, công tác cán bộ. Triển khai và thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch và một số nhiệm vụ Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Cùng với đó, công tác dân vận được tập trung chỉ đạo; chú trọng việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối và các cấp bộ đoàn theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và hướng dẫn của Trung ương Đoàn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; chú trọng việc trao đổi, làm việc trực tiếp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế như: một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm; việc cụ thể hóa để tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương còn chậm và lúng túng; công tác nắm tình hình tư tưởng và những vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có mặt chưa toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu, để kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất với Trung ương về xử lý những vấn đề tư tưởng phát sinh; việc đánh giá, xếp loại các đảng bộ và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2022 chưa đảm bảo thời gian quy định…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đồng thời thảo luận, góp ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong quý II năm 2023 như: tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai sổ tay đảng viên điện tử; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất Ban Bí thư xem xét sửa đổi Quyết định 128-QĐ/TW về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; sửa đổi, bổ sung Quy định 97, 98-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tán thành, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất thông qua các văn bản dự thảo tại Hội nghị và giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ các ý kiến góp ý, thảo luận để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh và chỉ đạo ban hành, tổ chức thực hiện.

­­­­Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ sự vui mừng đã hoàn thành kiện toàn, bầu bổ sung 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sắp tới sẽ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.

Về một số tình hình dư luận hội quý I năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội rất quan trọng để đề ra phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý. Đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị; báo cáo và phản ánh về Đảng ủy Khối kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ báo cáo, đề xuất Trung ương giải quyết.

Về các nội dung văn bản dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục góp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý II/2023 đạt kết quả tốt hơn.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)