Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu

10/04/2019 | 554

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng ngày 10/4/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười sáu (mở rộng).

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 của Đảng bộ Khối; Kế hoạch đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối gợi mở một số nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị để các đồng chí dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019 của Đảng bộ Khối: Trong quý I năm 2019, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban đảng Trung ương; Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện Chương trình công tác và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan đã được thẳng thắn chỉ ra như trong dự thảo Báo cáo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu kỹ để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác của quý I, đồng thời đề xuất nhũng giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2019.

Về Tờ trình dự thảo Kế hoạch đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu cho ý kiến và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ bản đồng tình, nhất trí nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 như: công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)... Góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các đại biểu đề nghị sau khi Đảng ủy Khối đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK thì ban hành Kết luận về nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Mặt khác, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đại  biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng cho các văn bản trình Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị giao lại cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tiếp thu, bổ sung các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và những ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
10 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
13 ngày trước

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị
21 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020
23 ngày trước

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (29 ngày trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)