Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

30/07/2019 | 299

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 30/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo cấp Vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bảy được tổ chức hai phiên họp. Tại phiên họp nội bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì, điều hành việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thừa ủy quyền của Trung ương, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố các quyết định của Trung ương về công tác cán bộ: (1) Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. (2) Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cũng tại phiên họp nội bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thông báo tại Công văn số 8737-CVNS/BTCTW ngày 22/7/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được giới thiệu để bầu tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị

Ngay sau phiên họp nội bộ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bảy tổ chức họp phiên mở rộng với sự tham gia của đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Hội nghị được nghe 04 tờ trình về dự thảo các văn bản: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”; dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những yếu tố của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới có tác động theo chiều hướng thuận lợi, cũng có yếu tố tác động gây bất lợi, khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhất là 03 trọng tâm công tác lớn đã được xác địnhđó là: (1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị. (2) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối. Đồng chí gợi ý một số vấn đề để các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ hơn những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nhiệm vụ thời gian tới trong các dự thảo Báo cáo.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Bùi Trường Giang  

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn đối với các vấn đề nêu trong dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 đặc biệt là về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo các lĩnh vực công tác và kết quả công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Khối; Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

 Anh: Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu bổ sung 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, trình ký ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019./.

                             Phòng Tổng hợp - Thông tin, Văn phòng Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
8 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
10 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
15 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
20 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (29 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)