Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2015-2020

28/06/2018 | 3595

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 28/6/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo cấp Vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Huân chương Độc lập cho đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Hội nghị gồm có hai phần, phần thứ nhất là Lễ trao Huân chương độc lập và Huân chương lao động. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Hà Anh Dân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Huân chương Lao động cho 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Lê Văn Thái, Bùi Minh Quang, Hà Anh Dân

Ngay sau Lễ trao Huân chương, Hội nghị được tiến hành với các nội dung: cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Khối; Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những yếu tố của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới có tác động theo chiều hướng thuận lợi, cũng có yếu tố tác động gây bất lợi, khó khăn. Đặc biệt, ở trong nước, những diễn biến phức tạp của thời tiết; tình hình tai nạn giao thông, nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng xảy ra; những hành động lợi dụng dân chủ, kích động, gây mất trật tự an ninh xã hội ở một số địa phương;… Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhất là 03 trọng tâm công tác lớn đã được xác định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có thời điểm chưa sâu rộng, nhất là việc định hướng tuyên truyền các dự án luật được trình tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, dẫn đến nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những hành động lợi dụng dân chủ, gây mất trật tự an ninh xã hội ở một số địa phương; việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm;... Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trọng dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; 03 dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và gợi ý một số vấn đề để các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận.

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn đối với các vấn đề nêu trong dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là về bối cảnh tình hình tác động đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo các lĩnh vực công tác và kết quả công tác xây dựng Đảng, cũng như chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và phân tích, dự báo tình hình để Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là những nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thực tiễn hiện nay của Đảng bộ Khối. Các đại biểu cũng đã góp ý trực tiếp vào 03 dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị; những ưu điểm và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện; những hạn chế và nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế đó; các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

 Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới và phân tích, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo theo quy định và cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục nghiên cứu dự thảo Chương trình hành động và gửi lại sau Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (ngày 29/6/2018)./.

Hải Anh

 

f

Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
12 ngày trước

"Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển"
20 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019
29 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí
29 ngày trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2018 (2 tháng trước)

• Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 (3 tháng trước)