Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

18/08/2020 | 212

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chiều ngày 18/8/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị có nhiều nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào văn bản dự thảo trình bày tại Hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày văn bản dự thảo tại Hội nghị

Theo chương trình làm việc, Hội nghị lần này Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo:

(1) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(2) Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

(3) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(4) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(5) Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(6) Dự thảo một số quy định về bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm  kỳ 2020 - 2025;

(7) Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(8) Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
18 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
23 ngày trước

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"
29 ngày trước

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)