Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

20/05/2020 | 146

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Theo chương trình làm việc, Hội nghị lần này Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đề cương Báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Hội nghị bàn, thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự đại hội: Đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị có nhiều nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối và các nội dung của Hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Ảnh: Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: chủ đề đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá. Đồng thời các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích làm rõ một số vấn đề về công tác nhân sự đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung của Hội nghị.

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao cho Tiểu ban Văn kiện tiếp thu hoàn thiện và xây dựng Kế hoạch để lấy ý kiến tại các đảng bộ trực thuộc; các nhà khoa học; cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội,… để tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về Đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề cương Báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành giao cho Tiểu ban Văn kiện tiếp thu xây dựng dự thảo Báo cáo chi tiết.

Về đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành giao cho Tiểu ban Nhân sự tiếp thu hoàn thiện. Việc đánh giá phân tích kết quả công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm cơ sở cho việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối.

Về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị thật tốt các nội dung của đại hội, đồng thời tiến hành đại hội để bảo đảm tiến độ về thời gian đại hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
3 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
5 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
15 ngày trước

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai
24 ngày trước

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)

• Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19 (2 tháng trước)