Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII

06/07/2019 | 162

Ngày 05/7/2019, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ XVII. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm  tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cho biết, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công 06 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; phục vụ thành công Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; phục vụ thành công Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến một số dự án luật thông qua tại kỳ họp, tạo sự đồng thuận cao; phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 04 chuyên đề bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Tập trung lãnh đạo các đơn vị chức năng, đảng viên tham mưu, phục vụ thành công các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội…được đánh giá cao, góp phần tăng cường uy tín và vị thế của Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên. Triển khai thực hiện Chương trình hành số 17-CTr/ĐU ngày 28/02/2019 của Đảng ủy cơ quan về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến các cấp ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên làm cơ sở giúp cho cán bộ, đảng viên cập nhật nội dung và những định hướng lớn của Đảng.

Ngoài ra, đảng ủy cơ quan cũng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng. Các ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng Đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị ngày càng nhịp nhàng và hiệu quả rõ nét hơn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Trong đó, vẫn còn tình trạng một số chi ủy chi bộ chưa thực sự chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Một số tổ chức đảng chưa thực hiện đúng tiến độ theo Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Một số tổ chức đảng trực thuộc chậm thực hiện chuyển đảng cho cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định tập trung lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ tốt Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Lãnh đạo việc tham mưu, phục vụ công tác nhân sự Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, các hoạt động chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Thảo luận về các nội dung báo cáo, đa số ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo và cho rằng báo cáo phản ánh tương đối toàn diện các hoạt động  từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác tổ chức cán bộ; công tác tổ cức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung đánh giá trong hoạt động của các chi bộ, làm sâu sắc thêm các nội dung lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình. Đồng thời chú trọng nhiệm vụ của những tháng cuối năm về lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, đề nghị bổ sung các đánh giá trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,  kết quả thực hiện nhiêm vụ chính trị trong đó nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động cho đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiến hành cải tiến phần mềm, triệt để hạn chế sử dụng tài liệu giấy. Trong thời gian tới, sẽ tập trung chỉ đạo ban hành quy chế về văn hóa công sở; thực hiện tốt việc hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo bảo đảm khách quan công tâm dân chủ, lựa chọn được người tài, có kinh nghiệm

 

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
8 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
16 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (22 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (23 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (23 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)