Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV

08/01/2019 | 205

Chiều ngày 05/01 tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, cho ý kiến dự thảo tổng kết công tác đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho biết, năm 2018, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chắt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chủ động làm tốt việc tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đảng viên là lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã trực tiếp tham gia hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; các tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng, phục vụ thành công 02 kỳ họp Quốc hội, 10 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri, nhất là việc tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ Quốc hội xem xét thông qua 16 luật, 07 nghị định và cho ý kiến đối với 15 luật khác.

Chỉ đạo việc tham mưu, tổ chức, phục vụ có hiệu quả các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, tập trung vào các vấn đề bức xúc của cuộc sống, đẩy mạnh việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện đổi mới chất vấn, trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 2 kỳ họp của Quốc hội, tăng tính tranh luận,đối thoại đi đến cùng vấn đề được đặt ra tại các phiên chất vấn.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Duy trì giao ban Bí thư cấp ủy hằng tháng để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát, chương trình, kế hoạch đề ra. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng Đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò của cấp ủy được nâng cao. Đảng ủy cơ quan, Ủy ban Kiểm tra các cấp và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp uỷ trực thuộc và cấp uỷ viên trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ thành công Kỳ họp thứ 7 và thứ 8 của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tập trung nghiên cứu tham mưu, tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội để đề xuất, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8, Khoá XII. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các Đề án đề ra từ năm 2018; hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong Văn phòng Quốc hội, Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội. Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nghiên cứu tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; xây dựng và từng bước thực hiện Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2017 - 2021, bảo đảm an ninh, an toàn trong cơ quan…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; nhấn mạnh trong năm 2018 đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành và làm được rất nhiều việc từ công tác kiểm tra, giám sát cho đến việc thực hiện học tập các Nghị quyết được lãnh đạo Quốc hội trực tiếp phổ biến. 

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội yêu cầu, trong báo cáo cần nêu rõ, cụ thể những việc đã làm được, kết quả thực hiện công việc; những việc kiên quyết xử lý kỷ luật là để nêu gương, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, thể hiện rõ vai trò người đứng đầu. Đồng thời, báo cáo cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức…

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)