Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020

18/10/2020 | 56

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức gồm 79 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ, viện thuộc 05 cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Theo chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập, ngày 17/10/2020, Ban Tổ chức lớp tổ chức Đoàn đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Văn Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn.

Ảnh: Đoàn nghiên cứu thực tế làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tại  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,  Đoàn nghiên cứu thực tế được nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu khái quát về tỉnh Bắc Ninh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Qua báo cáo, cho thấy tỉnh Bắc Ninh trong năm 2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội mặc dù Bắc Ninh cũng như nhiều địa phương trong cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn bao trùm đặc biệt là đại dịch Covid diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Đoàn nghiên cứu thực tế được nghe Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thông tin về tình hình thu, nộp thuế của tỉnh Bắc Ninh năm 2020, công tác cải cách ngành thuế và những bước phát triển của ngành thuế tình Bắc Ninh từ khi tách tỉnh cho đến nay.

Ảnh: Đoàn nghiên cứu thực tế tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh

Trong chuyến đi thực tế này, Đoàn nghiên cứu thực tế đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh bao gồm quà và 20 triệu đồng tiền mặt cho các đồng chí thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm.

Chuyến tham quan và khảo sát thực tế của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương năm 2020 tại tỉnh Bắc Ninh đã thu được những kết quả thiết thực về mặt thực tiễn, giúp các học viên được củng cố thêm những kiến thức lý luận đã học trên lớp.

 

 


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội  ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
8 giờ trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2020
28 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020
1 tháng trước

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020 (2 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020 (2 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (3 tháng trước)