Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/07/2020 | 314

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đại diện Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương; bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Diễn đàn

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn này của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Đây không chỉ là một dịp sinh hoạt chính trị, khoa học mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện ý kiến, nguyện vọng, tích cực tham gia góp ý xây dựng các nội dung trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Diễn đàn

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị các đại biểu trên cơ sở định hướng thảo luận của đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung của dự thảo Văn kiện; chú trọng thảo luận, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác thanh niên và những giải pháp phát huy vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối báo cáo đề dẫn tại Diễn đàn

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã nhận được hơn 60 báo cáo góp ý, tham luận từ 56 cơ sở đoàn trực thuộc, Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ và các trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương cùng 15 ý kiến phát biểu trực tiếp tại diễn đàn. Các ý kiến nhất trí cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế về những ưu điểm, khuyết điểm trên từng lĩnh vực công tác, đồng thời đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ảnh: Đại biểu phát biểu thảo luận tại Diễn đàn

Các đại biểu cũng bổ sung, đóng góp ý kiến cụ thể về kết quả công tác xây dựng Đảng; việc đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là 7 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đề ra. Đề xuất các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Đánh giá, làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua; những nội dung các cấp bộ đoàn trong Khối cần làm trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thể hiện quá trình nghiên cứu Văn kiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ sở đoàn trực thuộc và các đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ trong Khối các cơ quan Trung ương. Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu thành báo cáo đóng góp ý kiến của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Đoàn Khối


Các bài viết khác

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
8 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021
17 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
18 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”
3 tháng trước

• Hành trình tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương (3 tháng trước)

• Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội (3 tháng trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 (4 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 (5 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (5 tháng trước)

• Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối (5 tháng trước)

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (7 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (7 tháng trước)

• Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (7 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019 (10 tháng trước)