Góp ý dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương

29/09/2018 | 178

Sáng 28-9-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; đồng chí Trợ lý Trưởng Ban và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (BTCTW) trình bày dự thảo Tờ trình về việc ban hành "Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương".

Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng “Quy chế làm việc (mẫu) của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương”. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã chủ động ban hành quy chế làm việc và kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn khác của Trung ương. Thực hiện quy chế làm việc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng sự phối hợp với đảng ủy cơ quan và các tổ chức liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng ban hành quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ; một số nội dung chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chậm được bổ sung, sửa đổi cho sát với tình hình thực tiễn nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng chưa kịp thời; quá trình tổ chức thực hiện chưa nghiêm; sự phối hợp giữa một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có lúc, có việc thiếu chặt chẽ. Việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu còn thiếu cụ thể, chưa rõ ràng…

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng và ban hành “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” là nhiệm vụ cần thiết nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Các đại biểu cũng trao đổi, góp ý một số ý kiến về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng; mối quan hệ công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với thủ trưởng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; mối quan hệ công tác với đảng ủy cơ quan, các ban đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ban (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến phong phú, đa dạng, sát thực tiễn. Tổ biên tập xây dựng dự thảo “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình xin ý kiến Ban Bí thư.

Thảo Nguyên

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
4 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (19 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)