Góp ý dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương

29/09/2018 | 117

Sáng 28-9-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; đồng chí Trợ lý Trưởng Ban và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (BTCTW) trình bày dự thảo Tờ trình về việc ban hành "Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương".

Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng “Quy chế làm việc (mẫu) của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương”. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã chủ động ban hành quy chế làm việc và kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn khác của Trung ương. Thực hiện quy chế làm việc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng sự phối hợp với đảng ủy cơ quan và các tổ chức liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng ban hành quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ; một số nội dung chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chậm được bổ sung, sửa đổi cho sát với tình hình thực tiễn nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng chưa kịp thời; quá trình tổ chức thực hiện chưa nghiêm; sự phối hợp giữa một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có lúc, có việc thiếu chặt chẽ. Việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu còn thiếu cụ thể, chưa rõ ràng…

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng và ban hành “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” là nhiệm vụ cần thiết nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Các đại biểu cũng trao đổi, góp ý một số ý kiến về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng; mối quan hệ công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với thủ trưởng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; mối quan hệ công tác với đảng ủy cơ quan, các ban đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ban (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến phong phú, đa dạng, sát thực tiễn. Tổ biên tập xây dựng dự thảo “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình xin ý kiến Ban Bí thư.

Thảo Nguyên

 

 

f

Các bài viết khác

Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương

Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương
6 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
7 ngày trước

Phát triển BHXH, BHYT: Mở rộng đối tượng gắn liền với bảo đảm quyền lợi người tham gia

Phát triển BHXH, BHYT: Mở rộng đối tượng gắn liền với bảo đảm quyền lợi người tham gia
7 ngày trước

Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
8 ngày trước

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp (18 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo (19 ngày trước)

• Đảng ủy Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (25 ngày trước)

• Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh (1 tháng trước)

• Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 1-2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển (1 tháng trước)

• Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (1 tháng trước)

• Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững (1 tháng trước)

• Cần có cơ chế chính sách bảo đảm mọi người dân đều có BHYT (1 tháng trước)