Giới thiệu

Ủy ban kiểm tra

3 năm trước | 2959
 
 
 STT  Họ và tên  Chức vụ  Nơi công tác
1 Đồng chí Nguyễn Thành Nam Chủ nhiệm Đảng ủy Khối các CQ TƯ
2 Đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng Phó Chủ nhiệm Đảng ủy Khối các CQ TƯ
3 Đồng chí Phương Tuyến Phó Chủ nhiệm Đảng ủy Khối các CQ TƯ
4 Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa Ủy viên Đảng ủy Khối các CQ TƯ
5 Đồng chí Ngô Thị Hướng Dương Ủy viên Đảng ủy Khối các CQ TƯ
6 Đồng chí Nhữ Quang Cảnh Ủy viên Đảng ủy Khối các CQ TƯ
7 Đồng chí Hoàng Minh Thoại Ủy viên Đảng ủy Khối các CQ TƯ
8  Đồng chí Nghiêm Phú Cường  Ủy viên  Ủy ban Kiểm tra TƯ
9  Đồng chí Nguyễn Đức Minh   Ủy viên  Đảng ủy Khối các CQ TƯ
10  Đồng chí Bùi Đức Việt  Ủy viên  Đảng ủy Khối các CQ TƯ
 
 
 


Các bài viết khác

Cơ cấu các Ban (nhiệm kỳ 2015-2020) (20/8)

Ban lãnh đạo (20/8)

Cơ cấu tổ chức (17/7)