Giới thiệu

Cơ cấu các Ban (nhiệm kỳ 2015-2020)

29 ngày trước | 4984
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
 
 
 II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
 
STT Họ và tên Chức vụ Nơi công tác
1. Đồng chí
Sơn Minh Thắng
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng uỷ Khối
Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
2. Đồng chí 
Phạm Quang Thao
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
3. Đồng chí 
Trương Xuân Cừ
Phó Bí thư  Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
4. Đồng chí
Lại Xuân Lâm
Phó Bí thư  Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
5. Đồng chí
Đỗ Ngọc An
Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối

các cơ qan Trung ương

6. Đồng chí 
Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương
7 Đồng chí 
Nguyễn Lam
Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương  Ban Dân vận Trung ương
8 Đồng chí 
Nguyễn Thị Minh
Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
9 Đồng chí 
Nguyễn Thành Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
10 Đồng chí 
Vũ Đức Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
11 Đồng chí
Đinh Xuân Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương 
12 Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 

Văn phòng Trung ương Đảng 
 
 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI 
 
STT Họ và tên Chức vụ  Nơi công tác
 1 Đồng chí
Sơn Minh Thắng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối                   Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
2 Đồng chí
Phạm Quang Thao
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương
3
Đồng chí
Trương Xuân Cừ
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
4
Đồng chí 
Lại Xuân Lâm
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
5 Đỗ Ngọc An Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
6 Đồng chí 
Nguyễn Thanh Bình
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Ban Tổ chức Trung ương
7 Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 

Văn phòng Trung ương Đảng
8 Bùi Trường Giang

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương
9 Đồng chí 
Nguyễn Lam

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân vận Trung ương
 10 Đồng chí 
Nguyễn Thị Minh

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, 
Bí thư Ban Cán sự đảng, 
Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 11
Đồng chí 
Nguyễn Thành Nam
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 12
Đồng chí 
Vũ Đức Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 13
Đồng chí 
Đinh Xuân Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 14 Đồng chí 
Châu Văn Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam
 15
Đồng chí
Trần Bình Minh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Đài Truyền hình Việt Nam
 16 Đồng chí
Nông Quốc Tuấn
Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc
17      
18
Đồng chí
Nguyễn Kim Anh
Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam
 19      
 20
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Bảo
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ban Kinh tế Trung ương
 21
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Đông

Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải
 22
Đồng chí
Lê Khánh Hải

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch
 23
Đồng chí
Trần Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động VN

Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam
 24
Đồng chí
Phan Chí Hếu

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp
 25
Đồng chí
Lê Quang Hùng

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng
 26
Đồng chí
Lê Quốc Khánh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Báo Nhân Dân
 27
Đồng chí
Nguyễn Đức Lợi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam
 28
Đồng chí
Hoàng Thị Ái Nhiên
Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, 
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam
 29
Đồng chí
Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao
 30
Đồng chí
Nguyễn Huy Tăng
Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ban Đối ngoại Trung ương
 31
Đồng chí
Nguyễn Quang Thành

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước
 32 Đồng chí 
Nguyễn Xuân Thành
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
 33      
 34 Đồng chí
Nguyễn Văn Thuân

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Tòa án Nhân dân tối cao
 35
Đồng chí 
Phạm Đình Toản
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Văn phòng Quốc hội
 36
Đồng chí
Lê Minh Trí

Ủy viên Trung ương Đảng,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Viện Kiểm sát nhân dân
Tối cao
 37      
 38
Đồng chí
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ Tài chính
Bộ Tài chính
 39
Đồng chí
Trần Anh Tuấn
Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ
 40
Đồng chí
Trần Văn Tùng

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ
 41
Đồng chí
Nguyễn Minh Chung
Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 42
Đồng chí
Đỗ Việt Hà
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 43 Đồng chí 
Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 44 Đồng chí 
Nguyễn Khắc Tiến
Phó Trưởng Thường trực Ban Dân vận Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 45
Đồng chí 
Hà Thị Trang
Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối 
các cơ quan Trung ương
 
 


Các bài viết khác

Ban lãnh đạo (20/8)

Ủy ban kiểm tra (17/7)

Cơ cấu tổ chức (17/7)