Giới thiệu

Ban lãnh đạo

29 ngày trước | 4854

  

1. Ban Tổ chức
 
STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1

Đồng chí Nguyễn Đức Minh
Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
2 Đồng chí Hà Thị Trang
Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK, Phó Trưởng Ban Thường trực
 
3 Đồng chí Lê Giang Nam
Phó Trưởng Ban
 

 

 
2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra

STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1

Đồng chí Nguyễn Thành Nam
Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Chủ nhiệm
2

Đồng chí Phương Tuyến
Phó Chủ nhiệm
3

Đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng
Phó Chủ nhiệm
 
3. Ban Tuyên giáo
 
STT Họ và tên
Chức vụ
 
1
Đồng chí Vũ Đức Nam
Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Trưởng Ban
2
  
Đồng chí Nguyễn Minh Chung
ỦY viên Ban Chấp hành ĐBK, Phó Trưởng Ban Thường trực
3 Đồng chí Phạm Anh Thiện
Phó Trưởng Ban
 


4. Ban Dân vận

STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1

Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến
Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK, Phó Trưởng Ban phụ trách
2 Đồng chí  Lê Duy Thắng

Phó Trưởng Ban
3 Đồng chí Bùi Đức Việt

Phó Trưởng Ban


5. Văn phòng Đảng ủy Khối

STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1

Đồng chí Đinh Xuân Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Chánh Văn phòng
2 Đồng chí Nguyễn Đăng Tiến

Phó Chánh Văn phòng Thường trực
3 Hoàng Phi Hùng Phó Chánh Văn phòng
4 Lê Chí Hướng Phó Chánh Văn phòng - Thư ký


6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1

Đồng chí Đỗ Việt Hà
Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK, Giám đốc
2

Đồng chí Phạm Thị Vui
Phó Giám đốc Thường trực
3 Đồng chí Trần Văn Đồng
Phó Giám đốc
 


7. Cơ quan Đoàn Khối

STT
Họ và tên
 
Chức vụ
1 Đồng chí Trần Hữu

ỦY viên Ban Chấp hành ĐBK, Bí thư Đoàn Khối
 
2
Đồng chí  Trần Quyết Thắng

Phó Bí thư
 

 Các bài viết khác

Cơ cấu các Ban (nhiệm kỳ 2015-2020) (20/8)

Ủy ban kiểm tra (17/7)

Cơ cấu tổ chức (17/7)