Giới thiệu sách: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển

30/03/2017 | 736

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Qua 70 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và thực chất; ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để nhìn lại những thành tựu của 13 khóa Quốc hội trong suốt chặng đường 70 năm lịch sử, đặc biệt là sự kế thừa, đổi mới, phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII vừa qua, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng mới trong tổ chức và hoạt động cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện nghiên cứu lập pháp xuất bản cuốn sách “Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển”.

Cuốn sách gồm 05 chương, mỗi chương khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khóa XIV, nêu lên bài học kinh nghiệm và những vấn đề còn để ngỏ để Quốc hội khóa tiếp theo Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin - Tự liệu, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Phòng 706, tầng 7, nhà B, 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080.45261.

f

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019
19 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2019
27 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019
2 tháng trước

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2019 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019 (2 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I năm 2019 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XIV năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVIII năm 2018 (5 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018 (5 tháng trước)

• Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018 (5 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2018 (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2018 (7 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XI năm 2018 (7 tháng trước)