Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

05/03/2019 | 9864

Chiều 4/3/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), báo cáo cấp ủy phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương.

Toàn Ngành đã tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ (trong đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn một số nội dung của Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; dự thảo Kế hoạch thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương. Tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách thường xuyên đối với cán bộ trong hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án tổng thể về chính sách cán bộ.

Các địa phương đã quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý, trong đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số ban Tổ chức tỉnh, thành ủy đã tham mưu với ban thường vụ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban Điều lệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xây dựng Kế hoạch công tác; dự thảo đề cương báo cáo tổng kết và kế hoạch kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng 05 năm (2016-2020).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 3/2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, cần chú trọng tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. “Cần lưu ý những gì đã có trong các quy định nhưng còn vướng mắc trong thực tiễn; ngược lại, có những việc thực tiễn đã làm thành công, hiệu quả nhưng chưa có trong quy định để tham mưu sửa đổi hiệu quả” – đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức các cấp cần tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý kiên quyết chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức chạy quyền. “Nơi nào mà chạy chức chạy quyền thì không dùng, dứt khoát không dùng, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền là phải kỷ luật” – đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Quán triệt và động viên những cán bộ làm công tác trong Ngành, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: Chúng ta xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, công tâm và gương mẫu. Chúng ta chia sẻ cùng nhau trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm để chống chạy chức, chạy quyền, chống việc tiếp tay cho chạy chức chạy quyền.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nhắc các cơ quan tham mưu, các địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ, vì còn nhiều bộ hồ sơ gửi lên Ban Tổ chức Trung ương còn chưa đầy đủ dẫn tới phải trả đi trả lại mất nhiều thời gian./.

P.V

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020
2 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020
3 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
6 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền
8 tháng trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 năm trước)

• Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (1 năm trước)