Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

02/10/2020 | 1103

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, tham mưu thẩm định Đề án nhân sự để tổ chức thành công 14 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong nửa cuối tháng 9-2020 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tập trung tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, tham mưu Tiểu ban Điều lệ chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền. Tích cực hoàn thiện các đề tài, đề án có chất lượng báo cáo các cấp có thẩm quyền. Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, trang trọng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, ngày 2-10-2020 tại Hà Nội.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực tỉnh, thành ủy, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy, giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 9 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh cả nước tập trung nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phong tỏa, khống chế hiệu quả dịch COVID-19, vừa phải duy trì hoạt động kinh tế, xã hội bảo đảm đời sống của nhân dân và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, có một số kết quả nổi bật là:
1. 12 Đoàn công tác của Ban Bí thư đã hoàn thành việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại 67 đại hội trực thuộc Trung ương. Tham mưu cấp ủy hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở, 99,92% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức thành công 14/67 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng quy định, chất lượng, việc thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên được nâng lên; bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và kết quả cơ bản theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị; các đồng chí trúng cử đều có tỉ lệ phiếu bầu cao.

2. Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã tập trung cao độ, tiếp thu ý kiến góp ý tâm huyết, xác đáng của các chuyên gia, nhà khoa học, của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo cấp có thẩm quyền với quan điểm: Báo cáo xây dựng Đảng vừa là cơ sở, vừa làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị - là trung tâm của Văn kiện Đại hội XIII; phản ánh được đầy đủ, khách quan, trung thực “ý Đảng, lòng Dân” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, vừa có nhiệm vụ chiến lược, giải pháp đột phá, vừa xây dựng được chủ trương, chính sách đến năm 2025, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2020.

3. Triển khai đồng bộ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV. 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc bố trí số lượng phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và việc bố trí, sử dụng đối với cán bộ nữ người dân tộc thiểu số là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Rà soát cán bộ diện Trung ương, các cấp ủy quản lý không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời tham mưu phương án bố trí, sắp xếp, ổn định nhân sự trước đại hội.

4. Hoàn thành 150 đề án theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao năm 2020; trong đó, đã tham mưu, hoàn thành 16 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phối hợp tổ chức thành công 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII; ban hành Thông báo kết luận một số nội dung đổi mới công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2020. Hoàn thành Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020.

5. Triển khai nền nếp, bài bản công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, tập trung vào kết quả tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Đã chung tay tháo gỡ gần 400 đề xuất kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được toàn Ngành triển khai tích cực nhằm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước như: Quân ủy Trung ương tổ chức cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Tuyên Quang ban hành Quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Hà Tĩnh xác định 13 chương trình thi đua trọng điểm, phấn đấu mỗi đơn vị cấp xã đăng ký ít nhất 1 công trình; xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50-70 nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng...

Thời gian tới, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, toàn Ngành vừa phải khẩn trương hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, vừa tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo toàn Ngành cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực thật lớn, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiêm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương với chất lượng cao, đúng tiến độ, đồng thời, rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để chuẩn bị tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng. Những đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội khẩn trương chuẩn y nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới; thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo vững vàng, chắc chắn, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao. Đối với các đảng bộ chưa tổ chức đại hội phải nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là công tác nhân sự; tích cực tham gia góp ý có chất lượng vào các văn kiện báo cáo Đại hội XIII của Đảng.

2. Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là nhân sự cấp cao. Tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng bảo đảm “trong ấm, ngoài êm” với mục tiêu “xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động… xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân”.

3. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, góp phần “là cơ sở, làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”. Tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các Dự thảo Quy chế làm việc; quy chế bầu cử, các nội dung tổ chức, phục vụ chu đáo Đại hội XIII của Đảng.

4. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là thực hiện kiểm soát quyền lực trong việc xây dựng phương án nhân sự và bầu cử đại hội. Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tạo khí thế mới, vận hội mới và góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhất là những kinh nghiệm hay, bài học quý về công tác tổ chức đại hội; những tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc; phản bác, lên án, đấu tranh, vô hiệu hóa những thông tin xấu, luận điệu xuyên tạc, chống phá đường lối và công tác nhân sự đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

6. Phát huy truyền thống lịch sử 90 năm để xây dựng hình ảnh cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa cao. Chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện "3 không" trong phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành, địa phương theo phương châm: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Một số kinh nghiệm rút ra qua quá trình tổ chức chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp 
Một là, từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm phải thực hiện nhất quán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Không bố trí người nhà, người thân, “cánh hẩu” thiếu tiêu chuẩn, điều kiện hoặc hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân với động cơ, mục đích không trong sáng. 

Hai là, công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc thẩm định, rà soát hồ sơ cán bộ của các cơ quan tham mưu phải bảo đảm thực hiện “từng bước chắc chắn, từng khâu kỹ lưỡng, từng việc hiệu quả; thực hiện từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; làm đến đâu, dứt đến đấy”.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)