Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018

25/09/2018 | 721

Chiều 24/9/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam đã báo cáo tóm tắt các nội dung dư luận xã hội phản ánh trong tháng 8/2018, kết quả giải quyết trong tháng 9/2018 và định hướng một số nội dung thảo luận tại hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã có 09 ý kiến phản ánh tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương tập trung vào các nội dung: Hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong tháng 9; về kết quả sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; về các hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; về Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11-13/9/2018 v.v..

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến phản ánh của các đồng chí cộng tác viên. Đồng chí đề nghị các cộng tác viên tiếp tục phát huy kết quả thu được trong công tác nghiên cứu, nắm tình hình dư luận xã hội tháng 9/2018, tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương tháng 10/2018.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả phản ánh tại hội nghị giao ban, báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Trung ương đúng quy định đồng thời gửi các ban, bộ, ngành, đơn vị điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để có định hướng dư luận xã hội./. 

Bùi Tuyết Mai

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019
16 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019
1 tháng trước

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9

Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9
2 tháng trước

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 tháng trước

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo năm 2019 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6-2019 (5 tháng trước)

• Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 4-2019 (7 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 (8 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 3 năm 2019 (8 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 2 năm 2019 (9 tháng trước)