Giao ban Bộ phận giúp việc về tiêp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12/09/2013 | 1338

Ngày 12/9/2013, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chúc sơ kết công tác 8 tháng đầu năm 2013. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm 2013, Bộ phận giúp việc đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo triển khai nhiều nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với những điều đảng viên không đuợc làm và khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết. Đặc biệt là triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương thực thi đạo đức công vụ theo tấm gương đạo đức của Bác “Cấn, Kiệm, Liêm, Chính”, “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” “là người công bộc trung thành tận tụy của nhân dân” …
 


Quang cảnh Hội nghị
 
Đồng thời tham mưu tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghê nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” từ cấp chi bộ đến cấp Đảng bộ Khối; tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đến cấp chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đảng bộ trực thuộc và tuyên dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc …
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã làm mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và làm chuyển biến tích cực công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.
Phát biểu chi đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các thành viên Bộ phận giúp việc. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Bộ phận giúp việc cần chủ động, tích cực và sâu sát cơ sở tập trung tham mưu một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn tổ chức; rà soát, nắm tình hình xây dựng chuẩn mực đạo đức và tổ chức hội thảo tìm cách tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; triển khai thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đảng bộ trực thuộc; đổi mới cách thức triển khai chuyên đề năm 2014 và chỉ đạo điểm một số đơn vị tập trung vào trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh.
NTH


Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
3 tháng trước

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016 (4 năm trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)