Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

12/05/2016 | 773

Chiều Ngày 10/05/2016, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Chỉ thị 03-CT/TW tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2016. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc trong quý II/2016 nêu rõ, thời gian qua Bộ phận giúp việc đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đảng ủy Khối lựa chọn 15 tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đề nghị biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thường xuyên, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại các đảng bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận giúp việc đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại 5 đảng bộ, chi bộ: Đảng bộ Trưởng Cao đẳng Việt - Hàn thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng; Đảng bộ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới, Bộ phận giúp việc sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chỉ đạo sau Hội nghị Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Trung ương. Tham mưu với Ban thường vụ Đảng ủy Khối đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tham mưu, xây dựng và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối”; đồng thời tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Giao ban

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp của các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc, đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Bộ phận giúp việc bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai các nội dung sau Hội nghị Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tích cực tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Trang tin điện tử Đảng ủy Khối, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối và các trang tin điện tử và các báo của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

ThS. Nguyễn Hữu ChungNguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
1 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
2 năm trước

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (3 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (3 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (3 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (3 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (4 năm trước)