Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

08/10/2018 | 107

Đợt giám sát tập trung vào các nội dung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kết quả bước đầu thực hiện tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu yêu cầu của Đoàn Giám sát

Chiều 5/10, Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nêu yêu cầu của Đoàn giám sát, đồng chí Phạm Quang Thao cho biết, qua giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được giám sát để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Việc giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình giám sát.

Nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, tập trung giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên, đảng viên.

Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết về: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước”'; “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Việc nghiên cứu, quán triệt và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong tình hình hiện nay”; Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 162- KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Giám sát việc phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức và cán bộ, việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”’; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Mốc thời gian giám sát từ 01/01/2017 đến hết 30/8/2018. Thời gian tiến hành giám sát  dự kiến 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định giám sát.

Đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần thực hiện nghiêm túc những yêu cầu trong kế hoạch, đồng thời phối hợp thực hiện tốt để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý khẳng định, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong kế hoạch của Đoàn giám sát, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra./.

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng
7 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
1 tháng trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
1 tháng trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
1 tháng trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (1 tháng trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (3 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (3 tháng trước)