Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

16/10/2018 | 382

Sáng 16/10/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi gặp mặt

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; các đồng chí được nhận kỷ niệm chương; các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy trực thuộc; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ôn tại truyền thống của Ngành Kiểm tra

Ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng và những thành tích đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhấn mạnh: 70 năm qua, Ngành kiểm tra Đảng luôn xác định: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cùng với sự trưởng thành, phát triển của bộ máy kiểm tra toàn Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tăng cường và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Khối đã luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, sáng tạo và đổi mới phương pháp công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã điểm lại những kết quả mà Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối bày tỏ niềm vui, tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được của Ngành Kiểm tra trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, trong bối cảnh hiện nay cần phải nâng cao vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra các cấp thông qua công tác kiểm tra và thường xuyên kiểm tra công tác quản lý cán bộ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đảng ủy Khối đã công bố và trao Quyết định số 880-QĐ/UBKTTWW ngày 24/8/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 40 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định và gắn kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng các thế hệ cán bộ kiểm tra Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, trải qua 70 năm, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào và cả trong điều kiện Đảng bộ Khối đã nhiều lần sáp nhập, giải thể, tái lập, đổi tên, song đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ khi Đảng bộ Khối được tái lập ngày 11/4/2007 đến nay, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện; đã chủ động tham mưu, đề xuất cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng các chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với việc tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của các cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học. Tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Anh: Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Anh Hoa

f

Các bài viết khác

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
19 ngày trước

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
28 ngày trước

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (28 ngày trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (1 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (2 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (3 tháng trước)