Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

07/08/2020 | 236

Sáng 07/8/2020, tại Hà Nội, Đoàn Công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Đoàn Công tác có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo một  số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ các ban  Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, sớm ban hành các văn bản để cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, đánh giá thực chất những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tại buổi làm việc

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt. Nhân sự giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo 5 bước. Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu được đảm bảo, trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước; nhiều nơi thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí bí thư cấp ủy trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Việc điều hành của đoàn chủ tịch; ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử. Công tác tuyên truyền, cổ động, trước, trong và sau đại hội thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Đến nay, đã có 99,99% chi bộ trực thuộc, 100% chi bộ cơ sở, 98,75% đảng bộ cơ sở và 26/61 đảng bộ  trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công đại hội (22/61đảng bộ cơ sở, 4/61 đảng bộ cấp trên cơ sở).

Cùng với chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ từng bước theo đúng kế hoạch công tác của các tiểu ban và chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  Các cấp ủy, tổ chức đảng vừa lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế, quy định, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ nội bộ, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, giữ ổn định cơ quan, đơn vị, bảo đảm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Thảo luận tại buổi làm việc, qua báo cáo và nắm tình hình thực tiễn, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối (những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân). Các đại biểu cũng đã thẳng thắn góp ý kiến nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và đảm bảo việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành công theo đúng mục đích, yêu cầu; đồng thời đề xuất một số giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp với đặc điểm Đảng bộ Khối là đảng bộ có vị trí quan trọng, đặc thù.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, với đặc điểm là đảng bộ lớn, đông đảng viên, có phạm vi hoạt động cả trong và ngoài nước, nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tình hình thực tiễn, đặc thù của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp với những ưu điểm rất cơ bản như: Báo cáo chính trị ở các cấp được chuẩn bị tương đối công phu, kỹ lưỡng, sát thực tế; nhân sự được chuẩn bị theo quy trình 05 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và bảo đảm số dư theo quy định; việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và văn kiện trình Đại hội XIII có trách nhiệm, chất lượng, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn.

Trong tình hình hiện nay, để hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, Đảng ủy Khối cần khắc phục những hạn chế, chú trọng nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công tác quản lý cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự phải đúng quy định. Đại hội các cấp phải tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức đại hội đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

A.H


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
18 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
23 ngày trước

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"
29 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)