Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

11/03/2020 | 364

Năm 2020, hưởng ứng chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã triển khai phong trào thi đua yêu nước với các công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa.

Đợt thi đua đặc biệt và ý nghĩa

Đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII nhằm tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tích cực bảo vệ quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, nhất là thông tin trên mạng xã hội. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực học tập, lao động sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở đoàn trong Đoàn Khối.

Các hoạt động thi đua, kỷ niệm được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, mang tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và có tác dụng giáo dục sâu sắc, làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp bộ đoàn và thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả của đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII được thể hiện bằng các công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực.

Nội dung trọng tâm

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của năm 2020. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại. Tập trung tuyên truyền những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu của Khối các cơ quan Trung ương, những tập thể, cá nhân  có thành tích trong đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp và công tác thanh niên, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”.

Thứ hai, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp dưới nhiều hình thức da dạng, hiệu quả, tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn Khối. Tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, phát động đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Triển khai đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp. Phấn đấu có 150 công trình thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp

Thứ ba, các cấp bộ đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; tham mưu, giới thiệu cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp. Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cho cấp ủy đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp xem xét kết nạp.

Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức theo 03 đợt cao điểm:

Đợt 1 từ ngày 02/9/2019 - 3/2/2020, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn Khối với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sắt son niềm tin với Đảng”. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thông qua “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”. Đẩy mạnh tìm hiểu về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các cuộc thi viết, trực tuyến, sân khấu hóa… Phát động Liên hoan các nhóm tuyên truyền các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội XIIII của Đảng.

Đợt 2 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 19/5/2020 gồm các hoạt động: Triển khai việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các diễn đàn, sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”. Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan toàn quốc năm 2020 và Hành trình Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương năm 2020...

Đợt 3 từ ngày 19/5/2020 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII với nhiều hoạt động: Xây dựng, tổ chức gắn biển tên các công trình, dự án mang ý nghĩa chào mừng đại hội; tổ chức đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp Khối chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối thứ XIII, tuyên truyền kết quả đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Với việc thời gian đợt thi đua ý nghĩa này bắt đầu từ tháng 9/2019 đến kết thúc Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, đây chắc chắn sẽ là đợt thi đua cao điểm được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những ngày này, tinh thần của đợt thi đua nói trên đều đã được các cơ sở đoàn trực thuộc quán triệt mạnh mẽ. Một số hoạt động lớn đã được Đoàn Khối và các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức như: Chương trình phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi Khối các cơ quan Trung ương; Hành trình đến địa chỉ - Địa danh lịch sử cách mạng tại thành phố Cần Thơ... Tin tưởng rằng, với truyền thống phong trào thi đua yêu nước của Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương và những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, đợt hoạt động sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào thành công chung của đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, xây dựng tổ chức đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức, khẳng định vị trí của mình, xứng đáng là đội quân hậu bị tin cậy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Các hoạt động tiêu biểu cấp Khối

1. Tọa đàm “Vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.

2. Chương trình tình nguyện hưởng ứng Tết trồng cây ”Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 và xây dựng công trình thanh niên cấp Khối chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

3. Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan toàn quốc năm 2020 và Hành trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với biển, đảo quê hương năm 2020” tại đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng.

4. Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

5. Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng năm 2020 chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội XIII của Đảng.

Trần Quang Duy

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Khối

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022
24 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020
1 tháng trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối
2 tháng trước

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019 (6 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Hành trình đến địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng (8 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời đại 4.0” (8 tháng trước)

• Tọa đàm “Ô nhiễm không khí và hành động của Tuổi trẻ” (8 tháng trước)

• Nâng bước em đến trường (8 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020 (8 tháng trước)

• Phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương năm 2019 (9 tháng trước)

• Chương trình Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn (2007 - 2019) Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)