Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

13/06/2018 | 1126

Trong 03 ngày từ 06 - 08/6/2018, tại Phú Yên và Khánh Hòa, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Cùng dự có đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phía Tỉnh ủy tham dự có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo những nét chính về bối cảnh, tình hình hiện nay; một số kết quả đạt được; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Trên cơ sở quy định của Trung ương, của tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trong thời qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã phát huy và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Ảnh:Toàn cảnh Hội nghị trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Phú Yên

Tuy nhiên, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan của 02 tỉnh còn một số khó khăn như: Đảng uỷ Khối không có chính quyền cùng cấp, không có đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc, nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp khó khăn; phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tương xứng với vị thế của Đảng ủy Khối; công tác tham gia ý kiến đối với đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý còn hạn chế; việc quản lý hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể và một số cơ quan chuyên môn còn có sự bất cập, chồng chéo giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ; biên chế được giao chưa đảm bảo theo vị trí việc làm nên việc bố trí, sắp xếp phân công các ban và cán bộ, công chức kiêm nhiệm những nhiệm vụ này khó khăn; một số Quy định ban hành đã nhiều năm chậm được tổng kết, bổ sung, sửa đổi như: Quy định số 293-QĐ/TW, Quy định số 97, 98-QĐ/TW (năm 2004); Quy định 163, 165-QĐ/TW của Ban Bí thư (2006) có một số không còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Ảnh:Toàn cảnh Hội nghị trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; về mô hình hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung về vấn đề chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; nhiều ý kiến chỉ rõ những điểm không phù hợp với thực tế hiện nay tại các quy định của Ban Bí thư,… cùng với các kiến nghị, đề xuất của các Đảng ủy Khối là cơ sở để Đoàn công tác kiến nghị với Trung ương nhằm tìm ra những phương thức hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hiện nay; nhân rộng những cách làm hay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại để phát huy thế mạnh của các Đảng ủy Khối trong cả nước.

Trần Thế Tài

 

 

f

Các bài viết khác

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
15 giờ trước

Công tác cán bộ là công việc trọng yếu, cần kíp của Đảng

Công tác cán bộ là công việc trọng yếu, cần kíp của Đảng
3 ngày trước

Nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác đối ngoại của Đảng

Nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác đối ngoại của Đảng
5 ngày trước

Diễn văn Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018)

Diễn văn Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018)
5 ngày trước

• Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 ngày trước)

• Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng chi bộ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (7 ngày trước)

• Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 ngày trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh (10 ngày trước)

• Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý (11 ngày trước)

• Kinh tế có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội đảm bảo (16 ngày trước)

• Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao (17 ngày trước)

• Cải cách chính sách BHXH – Hướng tới BHXH toàn dân (18 ngày trước)