Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

13/06/2018 | 1106

Trong 03 ngày từ 06 - 08/6/2018, tại Phú Yên và Khánh Hòa, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Cùng dự có đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phía Tỉnh ủy tham dự có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo những nét chính về bối cảnh, tình hình hiện nay; một số kết quả đạt được; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Trên cơ sở quy định của Trung ương, của tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trong thời qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã phát huy và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Ảnh:Toàn cảnh Hội nghị trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Phú Yên

Tuy nhiên, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan của 02 tỉnh còn một số khó khăn như: Đảng uỷ Khối không có chính quyền cùng cấp, không có đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc, nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp khó khăn; phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tương xứng với vị thế của Đảng ủy Khối; công tác tham gia ý kiến đối với đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý còn hạn chế; việc quản lý hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể và một số cơ quan chuyên môn còn có sự bất cập, chồng chéo giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ; biên chế được giao chưa đảm bảo theo vị trí việc làm nên việc bố trí, sắp xếp phân công các ban và cán bộ, công chức kiêm nhiệm những nhiệm vụ này khó khăn; một số Quy định ban hành đã nhiều năm chậm được tổng kết, bổ sung, sửa đổi như: Quy định số 293-QĐ/TW, Quy định số 97, 98-QĐ/TW (năm 2004); Quy định 163, 165-QĐ/TW của Ban Bí thư (2006) có một số không còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Ảnh:Toàn cảnh Hội nghị trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; về mô hình hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung về vấn đề chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; nhiều ý kiến chỉ rõ những điểm không phù hợp với thực tế hiện nay tại các quy định của Ban Bí thư,… cùng với các kiến nghị, đề xuất của các Đảng ủy Khối là cơ sở để Đoàn công tác kiến nghị với Trung ương nhằm tìm ra những phương thức hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hiện nay; nhân rộng những cách làm hay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại để phát huy thế mạnh của các Đảng ủy Khối trong cả nước.

Trần Thế Tài

 

 

f

Các bài viết khác

Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”

Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”
2 ngày trước

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019
3 ngày trước

BHXH Việt Nam chủ động, tích cực hợp tác An sinh xã hội thế giới và khu vực

BHXH Việt Nam chủ động, tích cực hợp tác An sinh xã hội thế giới và khu vực
5 ngày trước

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
7 ngày trước

• Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững (11 ngày trước)

• Người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần (14 ngày trước)

• Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ 01/09/2018 (18 ngày trước)

• Độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay (21 ngày trước)

• Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018 (25 ngày trước)

• Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (27 ngày trước)

• Cách mạng Tháng Tám và bài học lớn về xây dựng Đảng (1 tháng trước)

• Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bao phủ toàn dân (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Trung ương Khóa XII (1 tháng trước)

• Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội (1 tháng trước)