Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/10/2020 | 54

Sáng 28/10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bài Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày.

Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, khoa học, theo quy định của Trung ương; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội rất vinh dự, vui mừng và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng; các đại biểu khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho toàn Đảng bộ Khối. Đại hội nhiệt liệt chào mừng 300 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho hơn 82 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đến dự Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Trong ngày Đại hội khai mạc trọng thể hôm nay, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Người trực tiếp chỉ đạo thành lập Liên chi cơ quan Trung ương trong những ngày kháng chiến tại Chiến khu Việt Bắc (tiền thân của Đảng bộ Chính - Dân - Đảng Trung ương và nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương). Mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn khắc ghi lời dạy của Người khi đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ 3 Đảng bộ Chính - Dân - Đảng Trung ương: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng. Điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng”. Tư tưởng đó của Người mãi mãi là động lực, nguồn cổ vũ, là kim chỉ nam và mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên, những đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Biết ơn tất cả đảng viên qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng lớn mạnh và trưởng thành; xây dựng các cơ quan Trung ương, xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; sự phối hợp công tác chặt chẽ, mật thiết của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp có hiệu quả để Đảng bộ Khối vượt qua khó khăn, thách thức cùng cả nước vững bước đi lên.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Khối cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên. Để có được những kết quả đó, Đại hội trân trọng cảm ơn và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sự đồng lòng chung sức cùng làm nên những kết quả quan trọng của Đảng bộ trong những năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập và những điều chưa làm được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đảng bộ Khối xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

         Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, được Trung ương và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quan tâm, theo dõi và đặt niềm tin vào các đại biểu. Vì vậy, các đồng chí đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 82 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Đảng bộ để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung phân tích sâu, khách quan, trung thực những kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với việc góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ Khối, với vị trí, vai trò của Đảng bộ, các đồng chí đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.

Phát huy kết quả thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đại diện và thay mặt cho bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ Khối tham dự, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 


Các bài viết khác

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương với việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất (phiên chính thức) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)

• Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (1 tháng trước)

• Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII (1 tháng trước)

• Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)