Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

13/03/2020 | 824

Thời gian qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Trung ương Đoàn diễn ra trong bối cảnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều bước phát triển, cơ quan Trung ương Đoàn ổn định; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với nhiều điểm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả rõ nét.

Ảnh: Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng quà chúc mừng các đảng viên 10 tuổi Đảng

Đảng bộ Trung ương Đoàn là đảng bộ cấp trên cơ sở có gần 1000 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 26 đồng chí, Đảng ủy có 04 cơ quan tham mưu gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn.

Thời gian qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Trung ương Đoàn diễn ra trong bối cảnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều bước phát triển, cơ quan Trung ương Đoàn ổn định; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với nhiều điểm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả rõ nét.

Một là, tập trung nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã ban hành và triển khai thực hiện quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác hằng năm. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tiến hành xây dựng bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với 04 nội dung gồm: Phối hợp lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và phối hợp lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, căn cứ Quy chế phối hợp công tác, Thường trực Đảng ủy tham gia cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho ý kiến về kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về việc kiện toàn lãnh đạo các ban, đơn vị; tổ chức các buổi làm việc với cấp ủy, thăm và động viên cán bộ, đảng viên của một số đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên tham gia hiến kế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn và các đơn vị trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Thường trực Đảng ủy thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ chuyên trách giúp Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đảng ủy và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng.

Hai là, coi trọng việc phát hiện và biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, định kỳ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Đảng ủy tổ chức tuyên dương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy đã tuyên dương 47 cá nhân tiêu biểu. Việc tổ chức tuyên dương đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tích cực học tập và làm theo Bác; thi đua lao động sáng tạo đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị và cơ quan Trung ương Đoàn. Sau khi được tuyên dương, nhiều điển hình tiêu biểu đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống và trong công việc, đạt nhiều thành tích hơn, được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng trong các ban, đơn vị.

Ba là, tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ luôn đảm bảo theo quy định; nội dung sinh hoạt được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực, từng bước được đổi mới; sinh hoạt chuyên đề gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tăng cường. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt tại các khu di tích lịch sử; nhiều đảng bộ, chi bộ cùng phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chung trong công tác chuyên môn. 

Từ năm 2017, Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ dự sinh hoạt chi bộ; dự họp Ban Chấp hành và hội nghị toàn thể đảng viên các Đảng bộ trực thuộc; cấp ủy các đảng bộ trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc.

Năm 2018, Đảng ủy biên tập và phát hành gần 300 cuốn “Sổ tay Bí thư chi bộ” tới toàn thể cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ. Nội dung chủ yếu là trích dẫn các văn bản liên quan đến chi bộ và nghiệp vụ công tác của cấp ủy. Một số văn bản chủ yếu gồm: Quy định về đảng viên, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy chi bộ, Bí thư chi bộ. Một số chỉ thị, nghị quyết về chi bộ như: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 02/3/2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; một số quy định về công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng; quy định về tài chính của chi bộ; một số văn bản về công tác kiểm tra giám sát và mẫu ghi biên bản các cuộc họp của chi bộ.

Tháng 02 năm 2020, Đảng ủy chỉ đạo 94 chi bộ đồng loạt tổ chức sinh hoạt theo chủ đề: “Nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Thường trực Đảng ủy thường xuyên cho ý kiến đối với kế hoạch công tác và các nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh và công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đoàn thể phát huy hiệu quả thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tổ chức sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; tích cực tham gia phát triển đảng viên; các hoạt động cơ quan, xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên, hội viên.

Những điểm mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua sẽ góp phần quan trọng để Đảng ủy Trung ương Đoàn lãnh đạo triển khai có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và tổ chức thành công đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

ThS. Ngọ Văn Khuyến

Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (18 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)