Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

16/09/2018 | 80

Để Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng. Với những vấn đề tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân; thể hiện tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quyền lợi “sát sườn” của từng đối tượng...rất cần được truyền thông để người dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ…

Tuyên truyền có đóng góp lớn, nhưng đã đến lúc cần thiết có sự đa dạng hơn, phong phú hơn trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống. Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, Ngành đã có những chương trình hành động rất cụ thể sau khi Nghị quyết được ban hành. Ngành sẽ thay đổi cách thức tuyên truyền để tiếp cận với người dân. Ví dụ, tới đây, BHXH Việt Nam sẽ tập trung nhiều cho công tác tuyên truyền trực tiếp, cán bộ BHXH sẽ đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, từng khu dân cư... các khu vực có tiềm năng phát triển BHXH để tập trung tuyên truyền. Trên tinh thần đó, để việc triển khai Nghị quyết 28 vào cuộc sống hiệu quả, vấn đề truyền thông báo chí cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Do vậy, việc đổi mới nội dung, hình thức thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH là rất cấp thiết.

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Dũng.

Những năm vừa qua, công tác tuyên truyền đã đang và được ngành BHXH chú trọng đẩy mạnh, không chỉ về số lượng mà còn chất lượng. Nghị quyết 28 đi vào cuộc sống có hiệu quả hay không một phần rất lớn phụ thuộc vào công tác này. Chính vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh khẳng định, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH là giải pháp đầu tiên trong nhóm 5 nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.Đặc biệt, ngành BHXH cũng sẽ ưu tiên tuyên truyền trên các kênh có tác động xã hội lớn; đồng thời, chú trọng tuyên truyền đến những đối tượng tiềm năng nhưng kết quả tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền cần đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền mục tiêu an sinh xã hội bền vững và lâu dài trong cải cách chính sách BHXH.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người dân có thể hiểu hơn về các chính sách BHXH, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được nâng cao, có những thay đổi để phù hợp với thị hiếu cũng như nhận thức của người dân, người lao động. Nghị quyết đi vào cuộc sống không thể ngày một ngày hai và để không gây sốc trong xã hội, việc tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo mang tính vận động, tuyên truyền trong hệ thống ngành bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương, đi sâu vào cuộc sống của người dân là điều cần thiết.

Từ góc độ truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân, TS Bùi SỹLợi cho rằng, cần phải làm thay đổi nhận thức của người lao động và toàn xã hội về chính sách BHXH theo mục tiêu của Đảng và thể chế hóa Hiến pháp 2013 về ASXH vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động để bảo đảm An sinh xã hội trước những rủi ro trong và sau cuộc đời lao động, đây là của để dành tích lũy khi đang làm việc để được hưởng thụ khi tuổi già. Quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ, quản lý tập trung, đầu tư tăng trưởng bảo toàn quỹ và công khai minh bạch.BHXH là chính sách trụ cột chính của ASXH góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội."Nghị quyết 28 lần này sẽ phải triển khai đúng tinh thần của nó, đến từng cấp ủy Đảng, chính quyền, đến tận các chi bộ để thực hiện. Chúng ta phải làm chuyển biến nhận thức của người dân, để họ thực sự thấy được tính ưu việt của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội. Chúng ta phải hiểu rằng, người dân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm đối với xã hội", ông Lợi nói.Như vậy rõ ràng, công tác tuyên truyền phải là “quân át chủ bài”trong vấn đề thay đổi nhận thức, nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó Nghị quyết 28 mới có thể đưa vào cuộc sống một cách hiệu quả.

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người

Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người
22 giờ trước

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức
5 ngày trước

Cán bộ lãnh đạo càng cao càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu

Cán bộ lãnh đạo càng cao càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu
6 ngày trước

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2018

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2018
7 ngày trước

• Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT (8 ngày trước)

• Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống (8 ngày trước)

• Chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 (9 ngày trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên (20 ngày trước)

• Những dấu ấn quan trọng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (21 ngày trước)

• Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội (23 ngày trước)

• Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước (23 ngày trước)

• Trách nhiệm, hiệu quả công việc - Thước đo của sự nêu gương (26 ngày trước)

• Quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục được mở rộng (28 ngày trước)