Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay

06/08/2018 | 358

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí cấp ủy viên các cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo trong công việc để tổ chức thực hiện tốt nhất những nội dung đột phá do Đảng ủy Tổng công ty đề ra. 

Ảnh: Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được nhận bằng khen về thành tích trong giai đoạn 2016-2018 tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (sau đây viết tắt là Đảng bộ Tổng công ty) là đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 6 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận và 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.522 đảng viên.

Đảng bộ Tổng công ty đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung triển khai thực hiện, nhằm tạo được chuyển biến có hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí cấp ủy viên các cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo trong công việc để tổ chức thực hiện tốt nhất những nội dung đột phá do Đảng ủy Tổng công ty đề ra. Cán bộ kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và lực lượng tham gia dây chuyền bảo đảm hoạt động bay đã chủ động học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác phối hợp bảo vệ vùng trời lãnh thổ Việt Nam và nâng cao năng lực điều hành bay an toàn của Tổng công ty.

Hai năm qua, Tổng công ty đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối đối với 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao, sản lượng điều hành bay hàng năm đều vượt mức kế hoạch và năm sau tăng cao hơn so với năm trước, cụ thể: Năm 2016 điều hành 729.422 lần chuyến, đạt 105,55% kế hoạch năm, tăng 13,18% so với năm 2015; Năm 2017 điều hành 800.088 lần chuyến, đạt 103,82% kế hoạch năm, tăng 9.36% so với năm 2016. Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động bay; xây dựng báo cáo về hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi cho lực lượng kiểm soát viên không lưu; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”. Các mối nguy hiểm được các đơn vị trong Tổng công ty quản lý theo “Danh mục phân lớp các mối nguy hiểm, rủi ro cần quản lý thuộc lĩnh vực không lưu” nên đều ở mức độ chấp nhận được; các chỉ số an toàn thực hiện của Tổng công ty có giá trị tốt hơn giá trị mức độ an toàn chấp nhận được (AloS).

Tổng công ty đã chuyển đổi thành công và triển khai áp dụng đường bay song song một chiều trục bắc nam, triển khai áp dụng phương án phân chia vùng trời kiểm soát tiếp cận tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; hệ thống quản lý an toàn liên tục được củng cố, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng năng lực quản lý, khai thác tại các cảng hàng không, sân bay và đảm bảo an toàn bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay lớn, đặc biệt tiếp tục thực hiện giải pháp “Chia lại vùng trời, năng lực kiểm soát tiếp cận tăng gấp đôi” tại sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh sau khi áp dụng thành công tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, an toàn và nâng cao chất lượng, tăng cường an toàn điều hành bay, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về công tác bảo đảm an toàn và giám sát điều hành bay. Các đơn vị trong Tổng công ty duy trì và tổ chức có nền nếp việc bình giảng, trao đổi kinh nghiệm, tiến hành nhận dạng, phân tích, đánh giá các mối nguy hiểm, triển khai việc quản lý rủi ro, đánh giá định kỳ; tổ chức rút kinh nghiệm về các sự cố trong hoạt động bay. Đặc biệt, tháng 11/2017, Tổng công ty đã hoàn thành tốt công tác điều hành bay, đảm bảo an toàn, an ninh phục vụ sự kiện Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, nhất là điều hành an toàn các chuyến bay chuyên cơ chở các nguyên thủ và các đoàn khách quốc tế.

Ảnh: Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử, tìm hiểu, học tập thực tế tại chiến khu Việt Bắc, Định Hóa, Thái Nguyên

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công việc; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo điều hành bay an toàn; đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai tích cực thực hiện Đề án: “Phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu tổng quát 5 năm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực hiện thành công Chiến lược phát triển Tổng công ty và tiếp tục xây dựng Tổng công ty là một trong những Nhà cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2”.

Phạm Việt Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

 

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)