Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022 | 503

Những tháng đầu năm 2022, do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động của Đảng ủy Khối nói chung và của công tác tuyên giáo nói riêng. Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác, kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với phương châm chủ động, tích cực, hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên giáo như: xây dựng nhiều nội dung quan trọng về công tác tuyên giáo trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ban hành Chương trình công tác tuyên giáo năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 61 nhiệm vụ cụ thể; tham mưu ban hành 01 chương trình, 06 kế hoạch, 03 báo cáo, 02 kết luận, 02 hướng dẫn và 01 quyết định. Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 13 hội nghị gồm: 01 hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; 01 hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 01 hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; 08 hội nghị giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, 02 hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối quý I, II năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu tổ chức các hoạt động và tuyên truyền về Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) với 83 cơ quan báo chí đưa tin, bài và 01 bộ phim “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm xây dựng và phát triển” phát trên VTV1 ghi lại những kết quả, thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức trong Đảng bộ Khối được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Lần đầu tiên tham mưu phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang ý nghĩa sâu sắc, tạo ấn tượng sâu đậm với các đại biểu dự Hội thảo. Nội dung Hội thảo chuẩn bị chu đáo, công phu với 89 bài tham luận của các nhà khoa học; công tác tuyên truyền về Hội thảo được triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và các địa phương với tổng số 92 cơ quan báo chí viết bài đưa tin về hội thảo. Cùng với đó,  Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, được đông đảo cán bộ, đảng viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2022; xây dựng định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng và chủ động đổi mới hình thức giao ban đội ngũ báo cáo viên gắn việc giao ban đánh giá kết quả hoạt động với việc tổ chức thông tin chuyên đề nhằm cung cấp thêm thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Đội ngũ báo cáo viên cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, đảm bảo chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối, phù hợp với điều kiện đặc thù từng đảng bộ. Làm tốt công tác này là đội ngũ báo cáo viên của các đảng bộ: Văn phòng Chính phủ; các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cơ quan Ngân hàng Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng đã chủ động tham mưu, nắm tình hình việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối phát hiện, theo dõi, đấu tranh với các hoạt động chống phá trong dịp Tết cổ truyền, hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động, tuyên truyền và tổ chức “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022 giúp cấp ủy và đội ngũ cộng tác viên dư luận các cấp chủ động triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị.

Các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án của các ngành trong khối bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện các quy chế phối hợp theo quy định của Ban Bí thư về lĩnh vực tuyên giáo có nhiều đổi mới.

Ngoài những kết quả nổi bật nêu trên, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. 

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội, tạp chí của ngành để tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm hay và sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác phục vụ nhân dân; biểu hiện rõ nhất là trong công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; việc tiếp dân, lắng nghe tâm tư, ý nguyện, giải quyết bức xúc của nhân dân; trong tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước của một số ban, Bộ, ngành; góp phần quan trọng và trực tiếp vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản: Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”; Tham mưu danh sách tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để Ban Tuyên giáo Trung ương phỏng vấn, ghi hình, quay phim; danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Khối đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và sưu tầm tư liệu, hiện vật gửi Ban Tuyên giáo Trung ương phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý”; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện chuyên đề năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phương pháp tổ chức học tập ngày càng phong phú, hấp dẫn; nội dung học tập được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và công tác tuyên truyền miệng ở một số đảng bộ trực thuộc chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên ở một số đảng bộ trực thuộc còn hạn chế, cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, còn có đảng bộ chưa thành lập đội ngũ này. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số đảng bộ chưa đi vào chiều sâu. Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế… Nguyên nhân là do tình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng kế hoạch triển khai một số nội dung công việc. Nguyên nhân chủ quan là do một số cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy trực thuộc chưa quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên; chưa tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ…

6 tháng cuối năm 2022, khó khăn và thách thức vẫn tiếp diễn, song tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tập trung tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác tuyên giáo đảm bảo theo đúng quy định, kế hoạch đề ra như: Tiếp tục tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; Tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; Tăng cường công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm; Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”…

TS. Phạm Thị Vui

                                             Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội (4 tháng trước)