Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

24/11/2015 | 955

Ngày 23/11/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hiện nay”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng, Chuyên trách Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; cán bộ chủ chốt của Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc Viện.
 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận Hội thảo.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về sự trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện các nội dung này trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Viện đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, gắn với hoạt động chuyên môn và thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.
46 báo cáo tham luận gửi về Ban Tổ chức và 9 ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; đồng thời liên hệ với kết quả học tập và làm theo Bác tại các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Viện. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Viện đều quan tâm chú trọng, nêu cao tính trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức trong hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức chưa thực sự trung thực, thiếu trách nhiệm với công việc và đồng nghiệp; tại một số đảng bộ, chi bộ vẫn xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết.
 


Đồng chí Vũ Đức Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh nội dung về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết là những bộ phận cấu thành của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trung thực là thành thực với mình, với người và với việc; là không chấp nhận sự giả dối. Đó là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý; là nền tảng bền vững để tạo nên uy tín của người lãnh đạo. Trách nhiệm là tự ý thức được bổn phận của mình trong các mối quan hệ gia đình và xã hội; từ đó, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trung thực, trách nhiệm biểu hiện cụ thể nhất, rõ rệt nhất là “nói đi đôi với làm” - một trong 3 nguyên tắc thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh. Đoàn kết là để tạo nên sức mạnh và phải trên cơ sở thực hành dân chủ rộng rãi; phát huy sức mạnh, trí tuệ của các cá nhân và đấu tranh tự phê bình và phê bình chứ không phải là “Dĩ hòa vi quý”. Những biểu hiện xu nịnh, dối trá, che dấu khuyết điểm là xa lạ với bản chất của Đảng. Việc học tập các nội dung này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác học tập và làm theo tấm gương của Bác; thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; loại bỏ các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Viện nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định mới”.
Phát biểu kết luận Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của trung thực, trách nhiệm và đoàn kết ở mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện; đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Hữu Chung
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).
3 năm trước

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
3 năm trước

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác
3 năm trước

• Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm các ngành xây dựng Đảng. (3 năm trước)

• Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (3 năm trước)

• Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ tư (3 năm trước)

• Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” (4 năm trước)

• Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc và hiệu quả (4 năm trước)

• Tin triển khai Chỉ thị số 03 tại Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (4 năm trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (4 năm trước)