Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019 | 206

Sáng ngày 17/01/2019 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (công tác chuyên môn - công tác đảng - công tác công đoàn).

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số Ban Đảng Trung ương; đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã đánh giá: Năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng đơn vị. Hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tiến hành sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7,8,9 khóa XII; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư điểm lại những mặt công tác mà Văn phòng Trung ương Đảng đã thực hiện trong năm qua; khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm qua của Văn phòng Trung ương Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, trong năm 2018.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Văn phòng Trung ương Đảng xác định, đồng thời nhấn mạnh những thuận lợi, thách thức đặt ra trong năm 2019, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ: "công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng Trung ương giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”; cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, 2020; giải quyết, xử lý kịp thời công việc hằng ngày của Đảng; phục vụ tốt các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2019; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, có ý thức, trách nhiệm cao trước công việc; mỗi cán bộ, công chức phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, từ đó công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng tiếp tục thực hiện với tinh thần nỗ lực cao hơn nữa, xứng đáng là cơ quan tham mưu giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đoàn Đắc Trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)