Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19/07/2018 | 1916

Sáng ngày 18/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trực tuyến trên 3 đầu cầu (Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng…

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ chu đáo Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các hoạt động của Trung ương, phối hợp phục vụ tốt hoạt động của các ban Đảng ở Trung ương cũng như nội bộ cơ quan; các doanh nghiệp của đảng hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Mặt khác cấp ủy các cấp tích cực tổ chức công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục giữ vững đoàn kết; đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động chủ động, sáng tạo, tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng Điều lệ và chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nhất trí cao với đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...; Tại hội nghị Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Vụ Hành chính Cơ yếu; trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2017 cho 03 tập thể: Vụ địa phương 1, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ.

                                                                                                                                         Đoàn Đắc Trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương

                                              

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
2 ngày trước

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN
7 ngày trước

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ
21 ngày trước

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
1 tháng trước

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5 (1 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (2 tháng trước)