Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19/07/2018 | 1842

Sáng ngày 18/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trực tuyến trên 3 đầu cầu (Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng…

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ chu đáo Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các hoạt động của Trung ương, phối hợp phục vụ tốt hoạt động của các ban Đảng ở Trung ương cũng như nội bộ cơ quan; các doanh nghiệp của đảng hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Mặt khác cấp ủy các cấp tích cực tổ chức công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục giữ vững đoàn kết; đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động chủ động, sáng tạo, tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng Điều lệ và chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nhất trí cao với đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...; Tại hội nghị Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Vụ Hành chính Cơ yếu; trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2017 cho 03 tập thể: Vụ địa phương 1, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ.

                                                                                                                                         Đoàn Đắc Trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương

                                              

f

Các bài viết khác

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
18 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)
27 ngày trước

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (28 ngày trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)