Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19/07/2018 | 1813

Sáng ngày 18/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trực tuyến trên 3 đầu cầu (Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng…

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ chu đáo Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các hoạt động của Trung ương, phối hợp phục vụ tốt hoạt động của các ban Đảng ở Trung ương cũng như nội bộ cơ quan; các doanh nghiệp của đảng hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Mặt khác cấp ủy các cấp tích cực tổ chức công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục giữ vững đoàn kết; đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động chủ động, sáng tạo, tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng Điều lệ và chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nhất trí cao với đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...; Tại hội nghị Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Vụ Hành chính Cơ yếu; trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2017 cho 03 tập thể: Vụ địa phương 1, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ.

                                                                                                                                         Đoàn Đắc Trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương

                                              

f

Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
1 tháng trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
1 tháng trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
1 tháng trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (1 tháng trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (2 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (3 tháng trước)