Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19/07/2018 | 1769

Sáng ngày 18/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trực tuyến trên 3 đầu cầu (Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng…

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ chu đáo Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các hoạt động của Trung ương, phối hợp phục vụ tốt hoạt động của các ban Đảng ở Trung ương cũng như nội bộ cơ quan; các doanh nghiệp của đảng hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Mặt khác cấp ủy các cấp tích cực tổ chức công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục giữ vững đoàn kết; đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động chủ động, sáng tạo, tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng Điều lệ và chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nhất trí cao với đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...; Tại hội nghị Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Vụ Hành chính Cơ yếu; trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2017 cho 03 tập thể: Vụ địa phương 1, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ.

                                                                                                                                         Đoàn Đắc Trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Trung ương

                                              

f

Các bài viết khác

Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng"
8 ngày trước

Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
12 ngày trước

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
19 ngày trước

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (26 ngày trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (1 tháng trước)

• Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố Quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt (3 tháng trước)