Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

24/06/2019 | 180

Chiều 21/6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban cùng các đảng viên trực thuộc Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty.

Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đã giới thiệu những nội dung cơ bản, tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đó là Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh và đưa ra những vấn đề trọng tâm cần lưu ý trong thời gian tới liên quan tới công tác quy hoạch cán bộ; hoạt động đóng góp cho Đảng bộ về lý luận và thực tiễn những nội dung của Nghị quyết Trung ương Đảng về vai trò kinh tế nhà nước; cùng với đó là xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã được tập huấn chuyên đề về công tác xây dựng Đảng ủy cơ sở do đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu. Đồng chí Nguyễn Đức Minh đã đưa ra những gợi ý về công tác xây dựng Đảng ủy, trước hết là để vận hành hiệu quả, cần phải có quy chế minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, Ban chấp hành cần xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, còn có những nhiệm vụ quan trọng như ghi chép sổ nghị quyết, sổ công tác nội bộ hay thời gian sinh hoạt Đảng tại các cấp.

Trình bày chuyên đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, với sự bùng nổ của mạng internet hiện nay, những thực trạng như thông tin sai sự thật, thông tin bị bóp méo nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá nhà nước và chế độ đang diễn ra phức tạp. Do đó, vai trò của tuyên truyền, tuyên giáo trở nên đặc biệt quan trọng. Đồng chí chỉ ra 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là làm công tác tư tưởng tại cơ sở.  Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp, đa dạng để truyền bá tư tưởng, đường lối của Đảng tới đảng viên, sử dụng một số hình thức tuyên truyền trực quan. Ngoài ra, cũng cần tổ chức thực tiễn cơ sở, tổ chức kết nạp đảng tại các di tích lịch sử; tìm gương người tốt, việc tốt từ đó tôn vinh, nhân rộng, khen thưởng và biểu dương.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu về các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề kiểm tra, giám sát. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ của Ủy ban cần chú trọng các nội dung như: Xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát và kiện toàn tổ chức Đảng trong các chi bộ.

 

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
13 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (20 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (20 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)