Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

12/01/2022 | 984

Chiều 11/01/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, Đảng ủy TTXVN đã tổ chức trang trọng Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Nguyễn Hoài Dương, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Mexico; Lê Quang Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ; Nguyễn Xuân Lộc, đảng viên Đảng ủy Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí: Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Nguyễn Tuấn Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc; Đinh Đăng Quang, Phó tổng giám đốc, nguyên Phó bí thư Đảng ủy; Hà Thị Mai An, Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách; Lê Quang Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ và Đỗ Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Hà Thị Mai An, Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Huy Hiệu Đảng cho 3 đồng chí

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương cho 6 đồng chí

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Hà Thị Mai An, Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy TTXVN, đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách nhấn mạnh, năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các lĩnh vực công tác, nhất là công tác thông tin. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo, TTXVN đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và an toàn cho đội ngũ phóng viên. Công tác chỉ đạo thông tin tiếp tục đổi mới, bám sát tình hình và định hướng thông tin; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ các sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và thế giới bằng các loại hình, sản phẩm thông tin.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đi vào nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác. Đảng ủy TTXVN tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; xây dựng Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 15/12/2021 của Đảng ủy TTXVN khóa XXVI về giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ; quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ TTXVN đã đạt được trong năm 2021. Trong năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN đã đoàn kết, thống nhất và luôn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tích, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với năm 2020, thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy TTXVN cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, phóng viên, kỹ thuật viên bảo đảm thông tin tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện về các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế; tạo nguồn thông tin đa dạng, phong phú, tin cậy, đúng định hướng về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đảm bảo thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy TTXVN tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ: (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. (2) Tăng cường công tác quản lý đảng viên, xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. (3) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng. (4) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các mô hình công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo tổ chức Đoàn tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Ảnh: Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc triển khai những nội dung trọng tâm của công tác Đảng trong năm 2022: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối và các văn bản, quy định của Trung ương; Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn Văn phòng Đảng ủy ; Kiện toàn cấp ủy Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 ; Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 ; Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN, dự kiến, kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng trực thuộc và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; Tổng kết 10 năm (2012-2022) thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN khóa XXIV về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã TTXVN” (nay là cơ quan thường trú) ; Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh đảng bộ, chi bộ; nâng cao kỹ năng ghi biên bản sinh hoạt đảng, kỹ năng xây dựng văn bản, thực hiện đúng quy định khi ban hành văn bản ; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh TTXVN tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 ngày trước

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
15 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

• Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)