Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

16/01/2020 | 459

Ngày 16/1, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phan Tùng Mậu, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam…

Hội nghị đã công bố Quyết định và trao tặng Huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 45 đảng viên trong Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Đặng Vũ Minh và đồng chí Phạm Quang Thao trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đồng chí Tô Hưng Nam

Ảnh: Đồng chí Đặng Vũ Minh và đồng chí Phạm Quang Thao trao tặng Huy hiệu cho các đồng chí 60 năm tuổi Đảng

Sau lễ trao tặng Huy hiệu là Hội nghị Tổng kết Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt nam đã thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ cùng các bí thư chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…

Ảnh: Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 

 

 

 

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện cơ bản, có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc cụ thể trong công tác xây dựng Đảng bộ so với phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 mà Đảng bộ đã thống nhất đề ra, các chỉ tiêu đã đạt và các hoạt động được đều hoàn thành tốt. Hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao. Tuy nhiên một số lĩnh vực như công tác phát triển đảng chưa cao; công tác giám sát chưa được thường xuyên.

Đồng chí Đặng Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị Đảng ủy Liên hiệp Hội  cần thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là: tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác dân vận của Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 174-KL/ĐUK về tiếp tục thực hiện nội dung tăng cường và đổi mới công tác dân vận; thực hiện Kết luận số 120/KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 42/CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tiếp tục kịp thời triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ; làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trong việc xây dựng và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn Đảng bộ, lãnh đạo trong bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan; Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Đảng bộ, chi bộ; Định hướng chỉ đạo các tổ chức chính trị thường xuyên tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm; tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Nhân dịp này, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho 12 Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019, 46 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

 

 

 

Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
3 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (8 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)