Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019

15/01/2019 | 175

Chiều 14/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện các cơ quan tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019 của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cho biết: Bên cạnh việc chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, trong công tác xây dựng đảng,Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Đảng ủy KTNN đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); tiếp tục lãnh đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tuyên truyền thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018)..; chỉ đạo cấp ủy các đơn vị và các ban tham mưu của Đảng ủy thực hiện sơ kết 08 đề án thuộc 02 chương trình, qua đó đánh giá kết quả 02 năm thực hiện đề án và đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; tổ chức thành công 02 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6, 7 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước"; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng"của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục những tồn tại, khó khăn, năm 2019, Đảng bộ KTNN sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 2 “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”, với các nhiệm vụ trong tâm như: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực và hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộphù hợp với hoạt động của cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự, Đảng ủy và của Tổng Kiểm toán Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng, biểu dương những kết quả của Đảng bộ KTNN trong năm 2018. Theo đồng chí, công tác Đảng của KTNN đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận, từ công tác về giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác về cán bộ, công tác vận động quần chúng... Trong đó, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, thông qua đó đã khẳng định được kỷ luật, kỷ cương, sự nghiêm minh của Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới của Đảng bộ KTNN. Đó là, Đảng bộ KTNN cần tiếp tục quan tâm kiện toàn cấp ủy, đảm bảo tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo cho một khóa tới có sự kế thừa, đổi mới; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, chú trọng một số nội dung như công khai công tác tư tưởng trong chi bộ, kiểm điểm đạo đức lối sống trong các buổi sinh hoạt chi bộ…

Bên cạnh đó, Đảng bộ KTNN cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm hạn chế và phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm; đồng thời, tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa việc phối kết hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng Đảng bộ Khối.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy KTNN đã trao các danh hiệu: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”; Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục; Giấy khen của Đảng ủy KTNN cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Nguyễn Hồng


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)