Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

30/01/2015 | 2393

 Để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong các ngày 29 và 30/01/2015, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho cán bộ văn phòng của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu đã nghe các chuyên gia giầu kinh nghiêm của Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia và Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương giới thiệu các chuyên đề: về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy; kỹ năng biên soạn văn bản của Đảng; về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên cơ sở và các văn bản của Đảng và Chính phủ quy định về công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, văn phòng cấp ủy có một vị trí đặc biệt quan trọng vì trực tiếp tham mưu và phục vụ các hoạt động của ban chấp hành đảng bộ mà trực tiếp là thường trực và ban thường vụ cấp ủy; là trung tâm kết nối, điều hành mọi hoạt động của cấp ủy. Văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra và phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Các ý kiến thẩm định, cung cấp thông tin và đóng góp ý kiến của văn phòng cấp ủy góp phần quan trọng vào việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy.

 


Quang cảnh Hội nghị
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của văn phòng cấp ủy cũng như các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của cấp ủy là biên soạn văn bản, đặc biệt là tổng hợp thông tin, báo cáo để tham mưu xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ. Các đại biểu đã nghe giới thiệu đặc điểm của văn phong chính luận, văn phong hành chính – công vụ; đồng thời nghe hướng dẫn về kỹ năng soạn thảo văn bản về các yêu cầu cơ bản khi biên soạn văn bản; kết cấu của văn bản; quy trình biên soạn và một số văn bản thường dùng.
Về công tác thu, chi tài chính, các đại biểu được nghe giới thiệu và hướng dẫn cụ thể về nội dung chi, cách lập dự toán; mức chi đối với các hoạt động của tổ chức đảng; cách viết báo cáo tài chính đảng; đặc biệt là chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Về công tác thi đua, khen thưởng, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 34/-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghi định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và một số nội dung khác. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất; hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; đúng người, đúng việc, có tác dụng khuyến khích, động viên kịp thời. Đặc biệt là các cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể phải tổ chức được một phong trào thi đua sôi nổi, thu hút toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nỗ lực công tác, lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị để tạo khí thế bước vào đại hội đảng bộ các cấp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là những nội dung cơ bản, quan trọng và thiết thực đối với công tác văn phòng cấp ủy. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị mỗi cán bộ văn phòng cấp ủy cần chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng chương trình công tác, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ban Biên tập
 
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
2 năm trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
3 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
3 năm trước

Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên

Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên
4 năm trước

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (4 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (5 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (5 năm trước)

• Tin buồn (5 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (6 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (6 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (6 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (6 năm trước)

• Công chức được nghỉ 5 ngày dịp 30/4 và 1/5 (6 năm trước)

• Chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh trên mạng thông tin điện tử (6 năm trước)