Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

22/12/2017 | 814

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền, công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, hoạt động báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối và truyền thống ngành. Công tác tư tưởng và dư luận xã hội được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện, tăng cường định hướng dư luận và tư tưởng thông qua các hoạt động chuyên đề. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp ngày càng được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động báo cáo viên tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy quan tâm triển khai sâu rộng, thường xuyên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tổ chức gặp mặt đảng viên tiêu biểu; biên soạn kỷ yếu 100 tấm gương điển hình; tổ chức Hội thi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… qua đó đã tạo sức lan tỏa tích cực đến cán bộ, đảng viên…

Hội nghị xác định công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2018 là: tập trung tham mưu tích cực với cấp ủy các cấp tích cực triển khai việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung, giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền; nghiên cứu tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, với phương châm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo, hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả 4 đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đảng ủy trực thuộc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ĐUK… Cùng với đó, tăng cường công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu, kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn bảo đảm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ năm 2017; đồng tình với mục tiêu, phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2018 mà Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí nhấn mạnh vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương trong điều kiện công nghệ thông tin, truyền thông và mạng xã hội đang chi phối, tác động rất nhiều tới tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí đặt vấn đề, công tác tuyên giáo nói chung đã khó, với Đảng bộ Khối càng khó vì ở đây tập trung tinh hoa trí tuệ của Đảng và cả hệ thống chính trị, việc nắm bắt thông tin, tham mưu, xử lý, định hướng tư tưởng không có chiều sâu và kịp thời sẽ gây tác hại khôn lường. Do đó, đòi hỏi ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận, tham mưu với cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng. Triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo phải gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị; cán bộ tuyên giáo phải được nâng cao cả về trình độ và trí tuệ, bám sát thực tiễn mới có thể đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2018, trong đó, tiếp tục tập trung đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018)./.

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)