Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

06/11/2018 | 252

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018). 

Ảnh: Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

Đến dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;  đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối… và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ các ban Đảng Trung ương…

Dự Lễ Kỷ niệm về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chuyên trách công tác đảng các đảng ủy trực thuộc cùng nhiều thế hệ cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thẳng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi Lễ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã điểm lại những dấu mốc lịch sử và ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 07/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương gồm 6 chi bộ để thuận tiện cho việc sinh hoạt Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc. Do yêu cầu thực tiễn cách mạng, Liên chi được phát triển thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương. Năm 1962, Đảng bộ được chuyển về trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đến năm 1964 trở về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Năm 1978, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Bí thư quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, chuyển các tổ chức đảng về trực thuộc Ban Bí thư và Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Năm 1982, Trung ương quyết định thành lập đảng ủy cấp trên của 10 đảng bộ cơ quan Trung ương theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương); sau đó tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp thành 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương. Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 07 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương và chuyển Ban Cán sự đảng Ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, đặt trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trải qua 70 xây dựng và phát triển, mặc dù còn gặp không ít khó khăn; nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng, song lớp lớp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; giữ được bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân làm nên thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và đồng chí Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Khối cần phải tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của Đảng, của dân tộc; phát huy vai trò là đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Với truyền thống vẻ vang 70 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất: Tập trung xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; vinh quang tiếp bước cùng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, viết tiếp những trang sử vàng của Đảng bộ Khối; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”.

Tại Lễ Kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu khách mời đã được xem phim tư liệu “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 70 năm xây dựng và phát triển”, tự hào với các thành tích và bề dày truyền thống của Đảng bộ Khối đã đạt được trong 70 năm qua.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Cũng tại Lễ Kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã được nghe lời phát biểu đầy cảm xúc, ôn lại truyền thống của các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Khối. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối đã bày tỏ niềm tự hào về truyền thống của Đảng bộ  Khối cơ quan Trung ương: “…ở thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vẫn khẳng định vai trò, vị trí của mình là Đảng bộ của các cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng bộ gồm những cán bộ, đảng viên tiêu biểu cho tinh thần và trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam, từ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các đồng chí lãnh tụ của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam, có vai trò là hạt nhân lãnh đạo và quyết định đến thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Vì vậy, sự ra đời của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như là một quy luật tất yếu khách quan. Đây vừa là sản phẩm của lịch sử và tác động tích cực vào lịch sử; được thực tiễn cách mạng và lịch sử thừa nhận, có sức sống, tồn tại và phát triển liên tục suốt 70 năm qua”.

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí Trần Hữu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đại diện thế hệ trẻ các cơ quan Trung ương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên mà trực tiếp là của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và bày tỏ quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, bồi đắp lý tưởng, tôi rèn ý chí để góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ Khối xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Lễ Kỷ niệm, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố Quyết định tuyên dương, khen thưởng 83 cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích nổi bật của các đồng chí đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian qua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn liền với quá trình phát triển của lịch sử Đảng ta. 70 năm qua, Đảng bộ Khối không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối trong hệ thống tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị nước nhà, góp phần quan trọng vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Hết sức coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị. Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ. Coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, dũng khí trong công tác kiểm tra, không né tránh hoặc làm qua loa, hình thức.

Anh Hoa

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
3 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)