Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

26/12/2017 | 7908

Sáng ngày 26/12/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí chánh văn phòng và cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, báo cáo nêu rõ: Năm 2017, Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các đảng ủy trực thuộc đã bám sát quy chế, chương trình làm việc của các cấp ủy đảng, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan liên quan nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của cấp ủy, thường trực cấp ủy; từng bước khẳng định vị thế văn phòng cấp ủy và sự tín nhiệm của cấp uỷ đối với văn phòng. Văn phòng cấp ủy các cấp cơ bản duy trì chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy cấp trên và các ngành có liên quan. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các loại văn bản báo cáo, các nội dung giao ban thường trực cấp ủy, hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành và chương trình công tác của cấp ủy các cấp; văn bản hóa kịp thời các kết luận của cấp ủy sau cuộc họp. Văn phòng cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, thẩm định các văn bản và công tác bảo mật tài liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản. Chất lượng công tác phục vụ ngày càng được nâng cao; thực hiện nhiều công việc đột xuất và thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác của cấp ủy.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các văn phòng cấp ủy đã thống nhất, đánh giá cao kết quả công tác văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2017, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và đưa ra các đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị Đảng ủy Khối và Văn phòng Đảng ủy Khối nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa về chế độ phụ cấp công tác đảng; công tác cải cách hành chính trong Đảng; tổ chức sắp xếp bộ máy, thành lập văn phòng đảng, đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có chất lượng; thực hiện chế độ báo cáo; tăng cường trao đổi, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và các hoạt động liên thông nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy…

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí Bí Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các cấp ủy đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh những thuận lợi và khó khăn trong công tác văn phòng cấp ủy, vị trí và vai trò quan trọng của văn phòng các cấp ủy trong Đảng bộ Khối và đề nghị văn phòng các cấp ủy trong thời gian tới cần phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản; phối hợp với các cơ quan liên quan và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp ủy. (2) Tiếp tục làm tốt công tác văn thư, lưu trữ phục vụ cấp ủy; thực hiện nghiêm quy định quản lý con dấu, quy định bảo mật trong văn phòng cấp ủy. Lập hồ sơ, lưu tài liệu đúng hạn vào lưu trữ; tổ chức bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền lưu trữ của cấp ủy. (3) Nghiên cứu, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính trong toàn Đảng bộ Khối. (4) Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tài chính của cấp ủy; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thu, nộp đảng phí lên Đảng ủy Khối đúng quy định. (5) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối giúp thường trực cấp ủy phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên ban thường vụ để thực hiện tốt quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy. (6) Tích cực chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, phục vụ và phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Anh Hoa


Các bài viết khác

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản
1 tháng trước

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
9 tháng trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
6 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (6 năm trước)

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8 năm trước)

• Tin buồn (8 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (8 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)