Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

28/12/2017 | 3091

Sáng ngày 27/12/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối,  đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Thường trực Đoàn Khối; các đồng chí trưởng ban dân vận và cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc đã đánh giá cao kết quả công tác dân vận cấp ủy đã đạt được trong năm 2017 như: Toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác dân vận đề ra trong năm 2017. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan nhà nước”, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể trong Đảng bộ Khối đã có nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối, các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa ở các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động nỗ lực thi đua lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia các phong trào thi đua, các hội diễn, liên hoan văn nghệ và thể thao với tinh thần sôi nổi, ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết cao góp phần vào việc xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), toàn Đảng bộ triển khai thực hiện chủ trương “Vận động các tập thể, cá nhân tham gia chương trình Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị từ 70 đến 100 căn nhà tình nghĩa”, vượt kế hoạch 15 căn - đây là mô hình “Dân vận khéo” năm 2017 trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các đại biểu cũng đề nghị Đảng ủy Khối và Ban Dân vận Đảng ủy Khối thường xuyên tổ chức tập huấn công tác dân vận cho cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; mong muốn Đảng ủy Khối xây dựng và sớm ban hành “Bộ mô hình dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thay mặt Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương hoan nghênh và chúc mừng những kết quả công tác dân vận của toàn Đảng bộ đạt được trong năm 2017. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vận động các tập thể, cá nhân tham gia chương trình Đảng bộ Khối tặng các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị vượt chỉ tiêu…

Đồng chí nhấn mạnh: công tác dân vận của Đảng bộ Khối đạt được những kết quả trên là có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ và các nhiệm vụ được giao, sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối. Nhất trí với 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối, đồng chí cho biết, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề năm 2018 là “Năm Dân vận chính quyền” nên đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK; các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận năm 2018.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí đề nghị trong năm 2018, trọng tâm công tác dân vận của toàn Đảng bộ là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”. Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân về công tác dân vận. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tình hình triển khai thực hiện công tác dân vận để làm rõ nội hàm, phương thức tiến hành công tác dân vận trong hệ thống các cơ quan Trung ương. 

Quang cảnh Hội nghị

Thu Hà


Các bài viết khác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 tháng trước

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối
3 tháng trước

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
10 tháng trước

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 (1 năm trước)

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (1 năm trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (1 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (1 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (3 năm trước)