Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN

13/11/2018 | 1049

Ngày 13/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN cho 68 cán bộ phụ trách công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và cán bộ nghiệp vụ trực tiếp làm cơ sở dữ liệu đảng viên ở 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện Phòng Công nghệ thông tin Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Hội nghị tập huấn nhằm đào tạo, triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng phục vụ công tác tham mưu, điều hành, tác nghiệp cho các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Từng bước góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, đây là hội nghị tập huấn rất quan trọng, thực hiện việc triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng và trực tiếp là Chương trình quản lý Cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí đề nghị các cán bộ tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và thực hành, nắm vững những kiến thức cơ bản trong nội dung tập huấn để về tổ chức thực hiện tốt ở đảng bộ mình.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị  tập huấn diễn ra trong 2 ngày (13 và 14 tháng 11 năm 2018), gồm 2 nội dung chính: tập huấn và thực hành phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (phiên bản client và server) do cán bộ Cục cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn;  tập huấn và thực hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 do cán bộ Phòng Công nghệ thông tin, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn.

A.H


Các bài viết khác

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
3 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
3 tháng trước

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
5 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020
7 tháng trước

• Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020 (8 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020 (11 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 năm trước)

• Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (2 năm trước)