Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

17/01/2020 | 4565

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 17/01/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức gặp mặt báo chí  đầu xuân 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội được phân công theo dõi, đưa tin hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông báo định hướng tuyên truyền về hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2020, gồm: tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền về Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2020; về hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020…

Ảnh: Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cảm ơn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội đã tích cực tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ Khối trong năm 2019 góp phần tích cực vào thành công của công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý các cơ quan, phóng viên báo chí chú trọng tuyên truyền thành tựu, những kết quả nổi bật của đất nước, vị thế chính trị của đất nước trong khu vực, đặc biệt là vị thế trong lòng nhân dân.

Năm 2020 là là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và cũng là năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan, phóng viên báo chí cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các gương điển hình tiên tiến, các tổ chức đảng tiêu biểu; công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII một cách toàn diện. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền việc triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Anh Hoa

 

 


Các bài viết khác

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19
8 ngày trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2020
8 ngày trước

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
13 ngày trước

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
27 ngày trước

• Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự (1 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*) (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (3 tháng trước)