Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

25/01/2019 | 200

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều 25/01/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức gặp mặt báo chí  đầu xuân 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội được phân công theo dõi, đưa tin hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2018, Đảng bộ Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, ổn định; cấp ủy các cấp đã tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao; gần 7 vạn đảng viên và hơn 11 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc và ở ngoài nước đã nỗ lực công tác, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục tỏ rõ sự k iên định với lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, nêu gương với quần chúng và quyết liệt đấu tranh với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong thành tích chung đó, có sự hợp tác, giúp đỡ rất hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp, tập trung tuyên truyền về các vấn đề trọng tâm như sau: (1) thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối năm 2019; (2) tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đồng thời tích cực, chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; (3) tuyên truyền về các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trong năm; (4) tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (5) tuyên truyền về hoạt động của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Khối cần phối hợp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…/.

P.V

 

f

Các bài viết khác

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
10 giờ trước

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
6 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu
14 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
14 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (15 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (1 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (1 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2018 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (2 tháng trước)

• "Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển" (2 tháng trước)