Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

12/01/2022 | 125

Sáng 12/01/2022, Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự Hội nghị có các  đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021 cho biết, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, tích cực, trách nhiệm và linh hoạt trong tổ chức các hoạt động cũng như việc điều hành thực hiện Kế hoạch chủ đề Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên; Lựa chọn đúng, trúng nội dung phong trào thi đua (Hai tốt: Tốt cho bản thân, Tốt cho cơ quan), qua đó phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vững vàng vượt qua khó khăn của đại dịch, tích cực, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần quan trọng, xứng đáng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Linh hoạt, sáng tạo và kịp thời thay đổi cách thức tổ chức các hoạt động thích ứng với tình hình dịch bệnh covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, chuyển nhanh từ các hoạt động trực tiếp sang trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội để làm việc, trao đổi, cung cấp thông tin kiến thức cho phụ nữ,… Tập trung vận động nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid - 19 và khắc phục ảnh hưởng của thiên tai thông qua nhiều phong trào, chương trình rất ý nghĩa, nhân văn, như phong trào “Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt”, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, qua đó đã vận động được gần 481 tỷ đồng (gồm tiền mặt, hiện vật…); 489 trẻ mồ côi do Covid - 19 được các cấp Hội vận động, kết nối phụ nữ tại địa phương trực tiếp hỗ trợ chăm sóc. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, linh hoạt, thiết thực của phụ nữ cả nước với phương châm “4 tại chỗ”, nhất là “hậu cần tại chỗ” đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tham gia phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp; tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Kịp thời tham mưu xin chủ trương và chỉ đạo tổ chức Đại hội trực tuyến trong một số trường hợp để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và kịp tiến độ thời gian; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy và điều chỉnh linh hoạt trong quá trình chỉ đạo đại hội bảo đảm nội dung theo quy định, an toàn, tiết kiệm, trang trọng. Tham mưu nội dung đề xuất lồng ghép giới trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo và ASXH bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội và lên tiếng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em khi bị xâm hại và duy trì tốt các hoạt động thường xuyên...

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội  trao Giấy khen cho các tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ươngtrong đó tổ chức các điểm cầu kết nối với hội nghị trực tuyến của Trung ương; tổ chức cho đảng viên học tập Nghị quyết, thảo luận chương trình hành động tại các chi bộ; Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ... Từ đó đã đưa việc học tập nghị quyết của Đảng trở nên sinh động, thiết thực và hứng thú hơn đối với đảng viên, nhận thức về chủ trương của Đảng, nhất là những chủ trương liên quan trực tiếp đến các vấn đề phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới của cán bộ, đảng viên cơ quan ngày càng sâu sắc.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Hai tốt” của Đảng bộ; xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện; kết hợp hiệu quả “Chống và xây”, “Xây và chống” trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã có 77 gương điển hình được biểu dương tại các chi, đảng bộ trực thuộc; tại Hội nghị sơ kết của Đảng bộ cơ quan đã có 16 tập thể, 27 cá nhân được khen thưởng, tôn vinh.

Năm 2022, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam quyết tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong g­ương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng và triển khai Chương trình/kế hoạch toàn khoá của Ban Chấp hành. Nghiên cứu, xây dựng các Đề án, chương trình, chính sách, mô hình thí điểm theo xác định của Nghị quyết Đại hội XIII. Tiếp tục nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết, nắm chắc tình hình dư luận và làm tốt công tác định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên…

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong năm 2021.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đánh giá, công tác Đảng của đảng bộ cơ quan rất chuyên nghiệp, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm về Tăng cường quản lý đảng viên thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; đảng bộ không có đơn thư tố cáo, không có đảng viên vi phạm tới mức bị kỷ luật, duy trì tinh thần an tâm, đoàn kết trong nội bộ đảng bộ cơ quan.

Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ trong đảng đoàn, đảng ủy và lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Lâm, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và thực nhiệm vụ thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Hà Thị nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ  thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị;, quan tâm nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của các chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. (2) Chủ động, thường xuyên, kịp thời hơn nữa công tác nắm bắt tình hình tư tưởng; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để mỗi đảng viên thấm nhuần, hiểu sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, cơ quan; có bản lĩnh trước các luồng thông tin độc hại, trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. (3) Tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Hai tốt” đối với cán bộ, đảng viên đồng thời nghiên cứu phát động nội dung, tiêu chí thi đua đối với các chi, đảng bộ  trực thuộc theo hướng bám sát nội dung 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.Từng chi bộ xây dựng môi trường làm việc thực sự  chuyên nghiệp, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo: Đoàn kết – Dân chủ - Phê và tự phê – Gắn bó máu thịt với quần chúng, nhân dân.

 


Các bài viết khác

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
11 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
12 ngày trước

• Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (12 ngày trước)

• Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 (12 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022 (24 ngày trước)

• Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021 (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 (1 tháng trước)

• Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1 tháng trước)

• Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021 (2 tháng trước)