Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

15/05/2023 | 264

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13/5/2023, tại Quảng Ninh, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộc cơ quan Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã được nâng lên và việc thực hiện Chỉ thị trở thành những nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Kết luận; nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt Kết luận; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên, nhân viên, trước hết là bí thư chi bộ, lãnh đạo các ban, đơn vị, lãnh đạo đoàn thể trong cơ quan phát huy được vai trò nêu gương và thực hiện nghiêm túc nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác; các chi bộ đã xây dựng mô hình dân vận phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng chi bộ.

Đảng ủy xác định rõ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, rèn luyện và trau dồi tác phong công tác; Đảng bộ và các chi bộ phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, nâng cao nhận thức của chi ủy chi bộ và đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn cơ quan phối hợp chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên của các chi bộ có thời điểm chưa được kịp thời, thấu đáo; việc tự nghiên cứu, trau dồi học tập chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, lý luận chính trị của một số công chức chưa cao, thiếu sự chủ động, sáng tạo, chưa thể hiện được sự cố gắng và phấn đấu vươn lên trong trong quá trình công tác…

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW  của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng các nội dung, hình  thức phù hợp, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tự giác học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, công chức, nhân viên. Chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên để kịp thời có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống ý chí và hành động, nói đi đôi với làm. Tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham luân tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương sáng, chứa đựng những giá trị sâu sắc, bền vững, soi rọi, định hướng cho công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, luôn coi trọng việc tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng việc thực hiện quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Kết luận 01-Kl/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã quán triệt Kết luận 01-KL/TW rất nghiêm túc, đã ban hành các Kế hoạch số 05-KH/ĐUCQ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022, 2023. Các chi bộ tích cực tuyên truyền, triển khai Kết luận 01-KL/TW bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong chi bộ tích cực học tập và làm theo Bác. Xác định rõ nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với đặc điểm đặc thù của chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện Kết luận, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo của các ban, đơn vị, bí thư chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương về chấp hành nguyên tắc đảng, bản lĩnh chính trị, niềm tin với Đảng, giữ gìn lối sống lành mạnh, tư cách của người đảng viên; thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nói đi đôi với làm; gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu về đạo đức, lối sống và xây dựng khối đoàn kết nội bộ, công bằng, minh bạch trong mọi hoạt động.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nghiên cứu, cải tiến, bổ sung, cụ thể hóa các quy định về nêu gương cho từng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể. Hưởng ứng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tích cực Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phấn đấu 50 - 60 bài dự thi.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong rằng Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và các chi bộ luôn giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất để góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho đại diện chi bộ Ban Tổ chức, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, chi bộ Ban Dân vận

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các đảng viên 

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã trao Giấy khen cho 03 tập thể chi bộ (Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Ban Tổ chức, Chi bộ Ban Dân vận) và 24 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng bộ cơ quan giai đoạn 2021-2023.

M.P


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 ngày trước

Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
17 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh
17 ngày trước

• Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 58 quần chúng ưu tú nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo công dâng Bác (22 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng (24 ngày trước)

• Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT sơ kết quý I năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Xây dựng tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cho Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (2 tháng trước)